Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Omzetting pensioenleeftijd 68

Pensioenpotjes omzetten naar één pensioenrichtleeftijd 68

Veel deelnemers hebben bij ons ouderdomspensioen opgebouwd op verschillende pensioenrichtleeftijden. Per 1 januari 2020 worden deze verschillende ‘pensioenpotjes’ omgezet naar één ‘pensioenpot’ op basis van één pensioenrichtleeftijd. De omzetting hebben wij verwerkt in MijnKLMPensioen. U ontvangt dan ook een brief waarin u leest wat we precies omzetten en wat dat voor uw pensioen betekent. 

Veelgestelde vragen over omrekenfactoren

Het omrekenen van de ‘potjes’ doen we met omrekenfactoren. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. Zo zorgen we ervoor dat u geen pensioen verliest door de omzetting. De totale waarde van uw pensioen verandert niet. De omrekenfactoren moeten wettelijk zo worden vastgesteld dat het pensioenfonds en deelnemers aan het omrekenen niets verdienen of verliezen

Omrekenfactoren zijn getallen waarmee we pensioenbedragen omrekenen. Een pensioen dat later in gaat wordt bijvoorbeeld hoger. Rekening houdend met de rente en levensverwachting rekenen we dan het nieuwe pensioenbedrag uit. Deze omrekenfactoren gebruiken we ook als wij om andere redenen pensioenbedragen omrekenen. Bijvoorbeeld wanneer u eerder of later met pensioen gaat of uw ouderdomspensioen omzet in extra nabestaandenpensioen.

Nee, u raakt geen pensioen kwijt door de omzetting. De omrekenfactoren moeten wettelijk zo worden vastgesteld dat het pensioenfonds en deelnemers aan het omrekenen niets verdienen of verliezen

Wanneer wij uw pensioen weer terugrekenen gebeurt dat ook met de omrekenfactoren. Gebeurt dit in hetzelfde jaar dan komen we op hetzelfde uit. Gebeurt dit een paar jaar later dan kunnen deze omrekenfactoren veranderd zijn door een aanpassing in de rente of levensverwachting. Dit kan een positief of een negatief effect hebben op uw pensioen. En is per persoon verschillend en hangt af van de uiteindelijk gekozen pensioendatum en andere keuzes die u maakt.

Nee, de omrekenfactoren zijn afhankelijk van renteontwikkelingen en hoe oud we gemiddeld worden. Die cijfers fluctueren en daarom kunnen de omrekenfactoren jaarlijks wijzigen.

Veelgestelde vragen over de omzetting

De afgelopen jaren is uw pensioenopbouw opgeschoven met de fiscale pensioenrichtleeftijd. De overheid schrijft namelijk voor met welke pensioenleeftijd de pensioenfondsen moeten rekenen. De pensioenregeling is hier elke keer op aangepast. Zo kan het zijn dat u pensioen hebt opgebouwd dat ingaat op 60 jaar, 62 jaar, 63 jaar, 65 jaar, 67 jaar of 68 jaar.

Er zijn meerdere redenen hiervoor, onder andere:

  1. De overheid heeft besloten dat de AOW steeds later ingaat. De pensioenrichtleeftijd sluit daar nu beter bij aan.
  2. Steeds meer deelnemers kiezen ervoor om hun pensioen uit te stellen.
  3. Het gebruiken van één pensioenrichtleeftijd zorgt voor meer overzicht voor deelnemers met verschillende pensoenrichtleeftijden.
  4. We houden zo de administratie eenvoudig en verminderen de kans op fouten.

De omzetting van de pensioenen is een weloverwogen besluit geweest van het bestuur waarbij ook KLM en de vakbonden bij zijn betrokken. Veel pensioenfondsen hebben deze zogenaamde omzetting vanwege vergelijkbare redenen al eerder uitgevoerd.

Afgesproken is dat deelnemers die in 2020 met pensioen gaan, niet meegenomen worden in de omzetting.

Ligt uw AOW-leeftijd na 1 januari 2021 en hebt u al besloten of besluit u alsnog om in 2020 met pensioen te gaan? Dan zal de omzetting van uw pensioen ongedaan gemaakt worden. De bedragen in MijnKLMPensioen kunnen iets afwijken, omdat hier de omzetting al is meegenomen. Als u nog in 2020 met pensioen wilt gaan, neem dan even contact met ons op. Wij sturen u dan een berekening van uw pensioenuitkering waarbij de omzetting niet is meegenomen.

U krijgt in juli een brief wanneer wij uw pensioen omzetten. Dat is:

  • Wanneer u voor 1 januari 2018 in dienst bent gekomen en nog niet met pensioen bent. U hebt dan pensioen op meerdere pensioenleeftijden. En
  • Uw uiterste pensioendatum na 1 januari 2021 ligt. Uw uiterste pensioendatum is uw AOW-datum of einddatum afgesproken in cao-regeling, of einddatum van uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gaat u in 2020 met pensioen, maar ligt uw AOW-leeftijd later dan zetten wij uw pensioen wel om, maar dan wordt dit weer teruggedraaid.

Veelgestelde vragen over de omzetting

Bij de omzetting van het ouderdomspensioen naar pensioenrichtleeftijd 68 jaar zijn het nabestaanden- en wezenpensioen niet omgezet en dus gelijk gebleven. Dit betekent dat er ook geen uitruil plaats vindt tussen het voor u bedoelde ouderdomspensioen en het voor uw nabestaanden bedoelde pensioen.

Bij de omzetting van het ouderdomspensioen naar pensioenrichtleeftijd 68 jaar is de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen niet omgezet en dus gelijk gebleven. Omdat het ouderdomspensioen wel is omgezet, maar het nabestaandenpensioen gelijk is gebleven is de verhouding dus gewijzigd. Als u met pensioen gaat kunt u kiezen om de verhouding tussen het nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen aan te passen.

Nee. Dit is op dit moment niet mogelijk. Valt u onder pensioenreglement 2002 of 2006 dan krijgt u op het moment dat u uit dienst gaat of arbeidsongeschikt wordt een voorstel om de tijdelijke pensioenen ook om te zetten. Kiest u ervoor om het niet om te zetten? Dan moet het prepensioen en/of overbruggingspensioen samen met het ouderdomspensioen ingaan.

Veelgestelde vragen over MijnKLMPensioen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website