Wat is een haalbaarheidstoets?

26 juli 2017

Het Algemeen Pensioenfonds KLM heeft kort geleden een haalbaarheidstoets uitgevoerd. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.

Petra Silven, Senior Klantmanager Actuariaat bij Blue Sky Group, was betrokken bij het uitvoeren van de toets. Ze vertelt hier meer over:

Wat is het doel van de haalbaarheidstoets?

Het is een wettelijk verplichte toets waarmee je als pensioenfonds bekijkt of je over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar je naar streeft en welke risico’s daarbij spelen.

Wat gebeurt er als je dat resultaat niet haalt?

Dan moeten het fonds en de sociale partners met elkaar in gesprek. Je stelt dan vragen als: gaan we ons beleid bijstellen of gaan we onze ambitie verlagen? Het gaat er vooral om dat je met elkaar in gesprek gaat en dat je niet iets nastreeft dat niet haalbaar is.

Is het niet moeilijk om iets te zeggen over een periode van 60 jaar?

Ja, dat is wel zo, er kan natuurlijk van alles veranderen, maar je moet ergens je verwachtingen op baseren. Dus je gaat uit van de huidige gegevens, je huidige beleid en wat betekent dat dan voor de komende 60 jaar. De 60 jaar is gekozen om ook evenwichtig beleid tussen generaties en de effecten voor jongeren inzichtelijk te kunnen maken.

Wie voert de haalbaarheidstoets uit en hoe gaat dat in z’n werk?

Dat doen wij, de afdeling Actuariaat van Blue Sky Group. Dat doen we met rekenregels die zijn voorgeschreven door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB levert ook de economische sets aan, waarmee we 2000 mogelijke toekomstscenario’s doorrekenen.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen nu de toets is uitgevoerd?

Dat we binnen de gestelde grenzen blijven. Je kan dus zeggen dat het fonds geslaagd is voor de toets.

Wat betekent dat voor de deelnemers van het fonds?

Voor de deelnemers betekent het niet direct iets. Het feit dat we op koers liggen voor de lange termijn zegt niets over de huidige financiële positie van het pensioenfonds. Daarom hebben we ondanks de goede resultaten op de haalbaarheidstoets tóch de afgelopen jaren niet kunnen indexeren. De haalbaarheidstoets gaat uiteindelijk over het gesprek tussen de sociale partners en het fonds over de risicohouding en de ambitie van het fonds voor de hele lange termijn.