Interview

Volgende stappen in verantwoord beleggen

1 februari 2023

Het pensioenfonds beheert een groot vermogen en wil dat zo verantwoord mogelijk doen, met aandacht voor het milieu en voor de samenleving. Op dat gebied heeft het pensioenfonds al flinke stappen gezet. Bestuurslid Jeroen van der Put en Angeles Toledo, adviseur van het pensioenfonds op het gebied van verantwoord beleggen, schetsen de plannen voor de nabije toekomst.

Eerst even, voor de duidelijkheid, wat is verantwoord beleggen?
Angeles Toledo: Het gaat om drie dingen: het milieu, de samenleving en het fatsoenlijk besturen van bedrijven en organisaties. Bij het milieu kun je denken aan beperking van energiegebruik en uitstoot, bij de samenleving gaat het bijvoorbeeld om arbeidsomstandigheden. En bij fatsoenlijk besturen kijk je bijvoorbeeld naar corruptie en de beloning voor topmensen.’

Duurzaam of rendement, is dat nog een tegenstelling?
Jeroen van der Put: ‘Nee. De afgelopen jaren levert duurzaam beleggen juist betere rendementen op. En dat effect zal nog sterker worden. Bedrijven die niet duurzaam opereren, krijgen het moeilijker. En bedrijven die er wel goed op inspelen, profiteren.’
Angeles Toledo: ‘Financieel rendement is tegenwoordig niet meer genoeg, er wordt van bedrijven méér verwacht. Voor het pensioenfonds zijn rendement en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je wilt een goed pensioen, maar dan wel graag in een leefbare wereld. Anders heb je er niet zo veel aan.’

Je kunt beleggingen uitsluiten, maar ook het gesprek aangaan.
Jeroen van der Put: ‘We hebben een lijst van bedrijven en landen waarin we niet beleggen omdat ze zich niet houden aan onze criteria. Maar als je ergens niet in belegt, heb je er ook geen invloed op. Het alternatief is dat je het gesprek aangaat om een positieve verandering op gang te brengen, bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (zie kader). Dat werkt steeds beter en daar gaan we in 2023 mee door.’

Het pensioenfonds gaat ook kijken naar impact beleggen. Wat is dat?
Angeles Toledo: ‘Je kiest er dan voor om juist te beleggen in zaken die een positieve impact hebben. Denk aan wind- en zonneparken, of duurzame bosbouw. Dus niet alleen risico’s vermijden, maar ook kansen benutten. Goed voor het geweten én goed voor de portemonnee, dat gaat heel goed samen. We zijn selecties aan het voorbereidingen om werk te maken van impact beleggen.’

Daarbij past ook het ‘Net zero CO2 committment’. Wat is dat?
Jeroen van der Put: ‘Het betekent dat we ervoor willen zorgen dat de CO2-uitstoot van onze totale beleggingsportefeuille in 2050 op nul uitkomt. We hebben voor onze aandelen een klimaatbenchmark gemaakt. Aan de hand daarvan konden we in het derde kwartaal van 2022 in alle sectoren de best presterende bedrijven selecteren. Zo hebben we onze CO2-footprint al met 30 procent kunnen reduceren. In 2023 gaan we ook verder aan de slag met obligaties en vastgoed.’
Angeles Toledo: ‘Ook hier komt dat impact beleggen om de hoek kijken: uitstoot die je niet volledig kunt uitbannen, kun je compenseren met beleggingen die juist zorgen voor minder CO2 in de lucht, zoals bosbouw.’

Hoe weet je of groene beleggingen ook echt groene beleggingen zijn?
Angeles Toledo: ‘Er zijn traditionele bedrijfsactiviteiten waar als het ware een groen sausje overheen is gegoten. Dat heet ‘greenwashing’. Wij zijn daar scherp op, net als de professionals die ons vermogen beheren. De markt voor verantwoord beleggen is de afgelopen jaren gelukkig veel groter, professioneler en transparanter geworden, de wet- en regelgeving is beter en hetzelfde geldt voor mogelijkheden die we hebben om greenwashing eruit te filteren.’ 

Wat gaan de deelnemers ervan merken?
Jeroen van der Put: ‘We weten, ook uit het recente deelnemersonderzoek, dat onze deelnemers verantwoord beleggen belangrijk vinden. We willen in 2023 de dialoog daarover met de deelnemers versterken. Bijvoorbeeld via webinars, via polls op de website en door regelmatig te rapporteren over wat we hebben bereikt en wat we van plan zijn.’

Stemmen voor verbetering: Tesla

Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we beleggen, kunnen we invloed uitoefenen op het beleid. Zo hebben we in het derde kwartaal van dit jaar dit jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering van Tesla (van de auto’s, maar het concern maakt bijvoorbeeld ook accu’s, zonnepanelen en zonnedakpannen) acht voorstellen gesteund op het gebied van verantwoord ondernemerschap. We hebben het bedrijf onder meer opgeroepen om aan te tonen hoe het werk maakt van de bestrijding van intimidatie en pesterijen en discriminatie op grond van ras of geslacht. Zo hebben we samen met de andere aandeelhouders een duidelijk signaal afgegeven aan het bestuur van Tesla over onze verwachtingen als het gaat om goed werkgeverschap en bestuur.