Blog

Vicevoorzitter Hans de Roos: 'Uw verantwoordingsorgaan'

Door: Hans de Roos
4 mei 2022
Hans de Roos
Vicevoorzitter namens deelnemers en pensioengerechtigden

Deze keer wilde ik het hebben over uw verantwoordingsorgaan.
Ik hoor enkelen van u denken “hoezo uw” ? Heb ik die dan?
Ja, namens degenen die een belang hebben bij het pensioenfonds is er een verantwoordingsorgaan.
Dat zijn 12 KLMers aan wie wij als pensioenfondsbestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Van de 12 leden worden er 2 door de werkgever benoemd, 6 door de werknemers en 4 door de gepensioneerden. We gebruiken overigens meestal de afkorting ”VO”.

Binnenkort start een nieuwe VO-termijn. Op diverse plekken, met name de werknemersverenigingen en de verenigingen van gepensioneerden, wordt nu gesproken over wie er voor de komende 4 jaar benoemd zullen worden. Daar kunnen nieuwe gezichten tussen zitten.

Vorige week zaten we met een delegatie van het bestuur bij het VO. Dat gebeurt een aantal keren per jaar. De laatste tijd noodgedwongen veelal via de video, nu gelukkig weer live.
In zo’n overleg komen beleidsonderwerpen langs die ook op de bestuurstafel spelen. Hier een willekeurige greep uit de agenda van vorige week:

De manier waarop het bestuur de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel aanpakt werd besproken. Voor sommige besluiten zal het bestuur advies (moeten) vragen aan het VO, bijvoorbeeld over of en hoe uw opgebouwde pensioenafspraken over gaan naar het nieuwe pensioenregeling (het zgn. “invaren”)  en over welke regels we hanteren tot die overgang (het zgn. “transitie FTK). Om te voorkomen dat het VO dan een informatieachterstand heeft,  is het zaak dat het VO steeds bijgepraat wordt over de stappen die gezet worden. Dit onderwerp – uw toekomstig pensioen- zal zeker nog een jaar of 4 op de agenda staan.

Ook ons beleggingsrendement kwam aan de orde. Ondanks moeilijke omstandigheden (o.a. de situatie in Oekraïne, de prijzen en de leverings(on)zekerheid van energie, hogere inflatie en stijgende rente) houden de aandelenbeurzen zich relatief goed. Obligaties dalen door de stijgende rente. Diezelfde rentestijging laten echter de verplichtingen van het pensioenfonds (de huidige waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen) nog harder dalen, en dat is gunstig. Vragen van het VO over de consequenties van dit alles voor de dekkingsgraad en toekomstige indexatie  passeerden de revue.

De wijze waarop het bestuur communiceert met de deelnemers is in de discussies VO/bestuur regelmatig een thema. Met name de inzet van de juiste communicatiekanalen heeft de aandacht van het VO. Digitale communicatie is wel sneller en goedkoper, maar bereikt mogelijk niet alle gepensioneerden. Een blad als Focus slaat aan bij ouderen, maar podcasts en video’s spreken jongeren meer aan.Het VO waakt dat de communicatie van het bestuur alle doelgroepen bereikt.

Uw toekomstig pensioen, indexatiemogelijkheden en communicatie met deelnemers. Zomaar drie belangrijke onderwerpen waarover het bestuur verantwoording aflegt aan het Verantwoordingsorgaan.

Ùw Verantwoordingsorgaan: niet weg te denken uit de organisatiestructuur van ons pensioenfonds.

Hans de Roos
Bestuurslid