Blog

Vertrouwen op gestaag herstel?

Door: Arend de Jong
30 juli 2020
Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever

Voor velen van ons is het volop vakantie. Ik hoop dat de gevreesde tweede golf van coronabesmettingen uitblijft en dat we van de zomer kunnen profiteren, we hebben er meer dan ooit behoefte aan.

Vanuit mijn dagelijkse rol als hoofd Treasury van KLM heb ik de laatste maanden veel tijd en energie gestoken in het financiële steunpakket met de banken en de overheid. We hebben als samenleving, als bedrijf maar ook als pensioenfonds een bizarre periode achter ons en niemand weet wanneer we weer kunnen vertrouwen op een gestaag herstel. De voortekenen daartoe zijn nog te zwak.

De coronacrisis heeft ons als bestuur en Hans en mij als vicevoorzitters de afgelopen maanden heel sterk bezig gehouden. We zagen de dekkingsgraden in het eerste kwartaal eerst sterk inzakken door de beurzen en de nog lagere rente. Ondertussen zijn de rendementen in het tweede kwartaal weer positief maar wordt het rendementsverlies van het eerste kwartaal nog niet helemaal goedgemaakt. De laatste weken stabiliseert de dekkingsgraad rond de 96% nominaal. Dat is natuurlijk te laag, maar we zijn wel uit de acute gevarenzone van laag in de 90%. Er is veel extra online vergaderd en Blue Sky Group heeft ons real time op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de markten.

Bestuurlijk en qua uitvoering vanuit Blue Sky Group was de continuïteit, ondanks het thuis werken, nooit in het geding.

Over die continuïteit gesproken: Blue Sky Group krijgt er vanaf 1 januari 2021 een mooie nieuwe opdrachtgever bij: het Philips Pensioenfonds. De intensieve voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en verlopen goed. Als opdrachtgever en als aandeelhouder van Blue Sky Group zijn wij blij met de komst van dit grote en professionele pensioenfonds. We kunnen leren van elkaars ‘best practices’ en de schaalvergroting is gunstig voor de kosten per deelnemer.

We hebben op de laatste bestuursvergadering voor de zomer afscheid genomen van Erik Voorhoeve, die ons fonds en beide andere KLM-fondsen als secretaris jarenlang heeft gediend. 31 juli was z’n laatste werkdag en nu is hij zelf met pensioen. We zijn hem heel veel dank verschuldigd voor z’n bijdrage, kennis en waardevolle adviezen, ook bijvoorbeeld als eerste aanspreekpunt voor De Nederlandsche Bank. We wensen z’n opvolgster Jacqueline Quik heel veel succes.
Tenslotte is aan de werkgeverskant Kirsten Pronk herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Inmiddels is, zoals u weet, de polder na vele jaren bevallen van een pensioenakkoord waarmee werknemers, werkgevers en de Tweede Kamer op hoofdlijnen akkoord zijn. Veel zal nog in wetgeving moeten worden uitgewerkt en er is een lange aanloop naar definitieve invoering, maar het is goed dat er nu meer duidelijkheid is. Het fonds zal uiteraard in dialoog met arbeidsvoorwaardelijke partijen werken aan de voorbereiding.

Ik wens iedereen verder een goede en gezonde zomer en kijk zelf erg uit naar de hervatting van de wielerkalender op 1 augustus. Laten we hopen dat corona niet opnieuw roet in het eten gooit en we vanaf 29 augustus van een mooie Tour de France kunnen genieten, liefst inclusief Nederlandse successen!

Arend de Jong

Vicevoorzitter namens de werkgever