Nieuws

Uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018

27 december 2017

In 2018 wijzigen er een aantal zaken die invloed kunnen hebben op uw pensioen.

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Daarom verhoogt de overheid de pensioenrichtleeftijd vanaf 2018 verder naar 68 jaar. Bij Algemeen Pensioenfonds KLM geldt vanaf 1 januari 2018 ook een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd. Dat betekent dat we uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 berekenen alsof u vanaf 68 jaar met pensioen gaat.

Uw feitelijke pensioendatum kunt u nog steeds zelf kiezen. U kunt op z'n vroegst vanaf 55 jaar met pensioen, en uiterlijk op uw AOW-leeftijd. Deze ligt op dit moment nog lager dan 68 jaar. Uw pensioen wordt altijd omgerekend naar uw feitelijke pensioendatum.
Het opbouwpercentage wijzigt niet. De wijziging heeft geen invloed op het pensioen dat u vóór 1 januari 2018 hebt opgebouwd.

Pensioenrichtleeftijd 65, 67 of 68?
Het kan zijn dat u pensioen hebt opgebouwd met verschillende pensioenleeftijden.

Franchise

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. U bouwt over de franchise geen pensioen op in verband met de AOW-uitkering die u van de overheid gaat ontvangen. In 2018 is de franchise € 14.313,- bruto per jaar.

Grens netto pensioenregeling

De netto pensioenregeling is een pensioenregeling voor deelnemers met een pensioengevend loon hoger dan het maximaal pensioengevend loon. Dit is in 2018 € 105.075,-.