Nieuws

Uw pensioen wordt verhoogd per 1 januari 2018

21 december 2017

De financiële positie van het pensioenfonds is eind 2017 goed genoeg om de pensioenen te verhogen (indexeren). De pensioenen van actieve deelnemers worden verhoogd met 0,35% en die van gepensioneerden en gewezen deelnemers met 0,45%. 
  
Bij het indexeren van pensioenen moet het fonds zich aan wettelijke regels houden. Het pensioenfonds mag gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en mag volledig indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%.

De beleidsdekkingsgraad was eind november 2017 gestegen naar 114,6%. Dat betekent dat er ruimte is om gedeeltelijk te indexeren. 
Voor actieve deelnemers geldt als maatstaf de loonindex (1,00%) en voor gepensioneerden en gewezen deelnemers de prijsindex (1,30%). Er is met 35% van de maatstaf geïndexeerd.