Nieuws

Trump wint Amerikaanse verkiezingen

10 november 2016

Heeft de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen gevolgen voor ons pensioenfonds? 

In het kort:

• Amerikanen hebben Trump gekozen als 45e president van de Verenigde Staten
• de beurzen dalen in eerste instantie minder dan wellicht de verwachting was en zijn uiteindelijk in de plus gesloten
• vanwege de lange termijn horizon en de risicospreiding van het fonds geen wijzigingen in de portefeuille

 

Donald Trump is op woensdag 9 november gekozen tot 45e president van de Verenigde Staten. In eerste instantie veroorzaakte de uitslag een schok op de beurzen, maar de beurzen veerden gedurende de dag terug. De eerste schok was een stuk minder heftig dan bij de Brexit. Heeft de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen gevolgen voor ons pensioenfonds?

 

Goed voorbereid door risicospreiding
Op de korte termijn zorgt de overwinning van Trump voor meer onzekerheid op de financiële markten. Gezien de langetermijn strategie van het fonds zien wij nu geen aanleiding om de beleggingsportefeuille te wijzigen. Het fonds is door een goede risicospreiding in onze portefeuille goed voorbereid om eventuele kortetermijn schommelingen op te vangen.

 

Marktbewegingen blijven monitoren
Het is onduidelijk welke beleidsvoornemens Trump voor de lange termijn wil en kan doorvoeren. Hierdoor zijn de gevolgen voor de lange termijn moeilijk in te schatten. Het bestuur van uw pensioenfonds monitort uiteraard nauwlettend de marktbewegingen. Zodra daar aanleiding toe is, houden wij u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.