Nieuws

Tevreden over het pensioenfonds

17 november 2021

Het pensioenfonds vindt het belangrijk om te weten hoe u als deelnemer over het fonds denkt. Waar bent u tevreden over en wat kan beter? In september hield het pensioenfonds daarom een onderzoek - uitgevoerd door MWM2 - onder actieve deelnemers, pensioengerechtigden en ex-deelnemers, en ontving daarop 1.625 reacties.

U bent over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over het pensioenfonds. Ex-deelnemers geven het pensioenfonds een 7,3, actieve deelnemers een 7,5 en gepensioneerden zelfs een 8,1. U vindt dat het pensioenfonds u goed op de hoogte houdt over uw pensioen en u waardeert het dat het pensioenfonds zich maximaal inspant voor een goed pensioen. Verder vindt u de informatie die u van het pensioenfonds krijgt helder en u weet waar u terecht kunt met vragen. 

De meest bekeken en gelezen informatiebronnen over het pensioenfonds zijn MijnKLMPensioen (bij actieve deelnemers) en Focus (bij gepensioneerden) en MijnKLMPensioen (bij ex-deelnemers). Het UPO staat bij de actieve deelnemers op de tweede plaats. Bij gepensioneerden staat MijnKLMPensioen op de tweede plaats. 

Onderwerpen waarin u allemaal geïnteresseerd bent, zijn de veranderingen in het pensioenstelsel en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wat leren we hiervan?

Wij vinden uw mening belangrijk, want de deelnemer staat bij het pensioenfonds centraal. Wij zijn daarom blij dat zo veel van u hebben meegedaan aan het onderzoek. Met de uitkomsten uit het onderzoek willen we onze dienstverlening verbeteren. Onze pensioencommunicatie kan begrijpelijker en we zullen meer over maatschappelijk verantwoord beleggen communiceren. Ook de financiële risico's en gevolgen voor de pensioenuitkering en het effect van het nieuwe pensioenstelsel nemen we mee als onderwerpen in onze communicatie. De komende tijd bekijken en bespreken we de bevindingen uit het onderzoek en verwerken we de verbeterpunten in onze dienstverlening. We bedanken iedereen hartelijk die heeft meegedaan aan dit onderzoek.