Nieuws

Premie partnerverzekeringen in 2023

13 januari 2023

U kunt twee vrijwillige verzekeringen afsluiten, waarmee u extra nabestaandenpensioen verzekert. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. 

Met het Facultatief Nabestaanden Pensioen (FNP) en het Anw-hiaatpensioen verzekert u uw partner van inkomen wanneer u komt te overlijden. De premie voor het Facultatief Nabestaanden Pensioen blijft in 2023 gelijk ten opzichte van vorig jaar. 

De premie voor het Anw-hiaatpensioen stijgt per 1 januari 2023 licht: 

  Premie per maand* Per 1 januari 2023
a. t/m 29 jaar € 26,50
b. 30 t/m 39 jaar € 33,10
c. 40 t/m 49 jaar € 39,70
d. 50 jaar en ouder € 46,20

*Het gaat hier om een bruto premie.