Kwartaalbericht 4de kwartaal 2016

24 januari 2017

Het fonds heeft 2016 afgesloten met een beleidsdekkingsgraad van 103,4%. In het laatste kwartaal steeg de nominale dekkingsgraad welsiwaar naar 108,4%, maar omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen twaalf maanden heeft deze positieve ontwikkeling op dit moment nog weinig effect. Het vermogen van het pensioenfonds is eind 2016 gestegen naar € 8,07 miljard ten opzichte van de € 7,39 miljard aan het eind van 2015. De verplichtingen van het fonds bedragen 7,44 miljard eind 2016, een stijging ten opzichte van de 6,77 miljard van eind 2015. Het was een positief beleggingsjaar met een rendement van 9,3%, maar omdat de rente nog altijd lager is dan een jaar geleden namen de verplichtingen meer toe dan het vermogen, wat een negatief effect op de dekkingsgraad heeft. De dekkingsgraad ligt momenteel onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. In april 2017 moet het fonds een update van het herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank.

Samenvatting:

  • De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo december is 108,4% en is gestegen ten opzichte van eind september (102,4%);
  • De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 104,1% naar 103,4%;
  • Het beleggingsrendement is -1,0% in het vierde kwartaal. Obligaties en vastgoed daalden in waarde, aandelen stegen;
  • Het vermogen is gedaald van € 8,13 miljard tot € 8,07 miljard;
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van € 7,94 miljard tot € 7,44 miljard;
  • Er is sprake van een tekort sinds het derde kwartaal van 2016.