Nieuws

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

13 juli 2021

Het pensioenfonds en zijn omgeving zijn in het verslagjaar sterk beïnvloed door de wereldwijde coronacrisis. De door vele landen opgelegde reis- en transportbeperkingen hadden ernstige gevolgen voor werkgever KLM. De bedrijfsactiviteiten van KLM zijn in het verslagjaar sterk verminderd, waardoor er veel minder omzet was en forse bezuinigingsmaatregelen niet te voorkomen waren. Het bestuur is zich zeer bewust van de grote impact die dit alles heeft op alle bij KLM betrokkenen. De Nederlandse overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen voor ondernemingen, waaronder KLM. De betaling van de verschuldigde pensioenpremies bleef voldoende gewaarborgd.

De coronacrisis had ook gevolgen voor de dagelijkse operatie van het pensioenfonds. Mede dankzij een goede infrastructuur en tijdige voorbereiding konden bestuur, pensioenfondsorganen en medewerkers van de uitvoeringsorganisatie vanaf medio maart 2020 nagenoeg volledig thuiswerken en vonden bijeenkomsten en vergaderingen veelal digitaal doorgang. Het bestuur en de pensioenfondsorganen kwamen sinds maart 2020 slechts sporadisch fysiek bijeen.

De rente is in 2020 verder gedaald hetgeen gevolgen heeft voor de dekkingsgraden. Na het eerste kwartaal herstelden de aandelenkoersen en heeft het fonds goede aandelenrendementen behaald. Het pensioenfonds behaalde in 2020 een totaalrendement van 5,8% (in 2019 15,5%). Het fonds heeft per 1 januari 2021 helaas geen indexatie kunnen verlenen. Kortingen waren evenmin aan de orde.

Lees hier het jaarverslag 2020