Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Nieuws Jaarlijkse haalbaarheidstoets

28-06-2018

Het Algemeen Pensioenfonds KLM heeft kort geleden de haalbaarheidstoets uitgevoerd. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet en het verwachte pensioenresultaat. De Nederlandsche Bank schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden. Hierbij wordt uitgegaan van een prognose over een periode van 60 jaar.

Met de uitkomst toetst het fonds of je over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar je naar streeft en of het pensioenresultaat in slechte economische scenario's binnen een gestelde bandbreedte blijft. Omdat wordt uitgegaan van een periode van 60 jaar, zegt de uitkomst van deze berekening maar zeer weinig over de huidige financiële positie van het fonds en de mogelijkheid tot indexeren op de korte termijn.

Uit de toets blijkt dat het verwachte pensioenresultaat 97,5% ruimschoots blijft boven de ondergrens van 90% die in afstemming met sociale partners is vastgesteld. Ook de maximale afwijking van de verwachte ondergrens bleef met 29,5% ruimschoots binnen de vastgesteld maximale afwijking van 35%.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website