Blog

Hoe hoger je komt, hoe verder je kijkt

Door: Arend de Jong
18 mei 2015

Hogerop. Dat is de naam van de schaatsvereniging in Amsterdam waar ik al jaren lid van ben. De naam heeft een dubbele betekenis. Het geeft de ambitie van de leden aan en het is de kreet waarmee je aangeeft dat je elkaar wil passeren op de ijsbaan. Je hebt nou eenmaal geen fietsbel op het ijs.

In februari was ik bij het afscheid van Marijke Reijnders als hoofd P&O van Blue Sky Group. Ze ging met pensioen en was letterlijk de laatste oud KLM’er die 15 jaar geleden bij de oprichting van Blue Sky Group de overstap vanuit de KLM maakte.

Bij zo’n gelegenheid kun je weer eens vaststellen hoe enorm veel er in die tussenliggende periode is veranderd. En als je dat hebt vastgesteld, is het extra opvallend hoeveel er alleen al in de eerste helft van 2015 ook weer moet veranderen.

Daarom was het absoluut nodig om dit jaar een vliegende start te maken, en dat hebben we ook gedaan. We moeten bijvoorbeeld voldoen aan de aangescherpte eisen qua fondsdocumentatie en beleidsvastlegging in het kader van de nieuwe pensioenwet (nieuw FTK). Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de afspraken die KLM en arbeidsvoorwaardelijke partijen vóór 1 juli nog moeten maken voor een aangepaste regeling. Dit speelt naast het lopende cao-traject. Blue Sky Group en het fondsbestuur hebben daarin een adviserende en toetsende rol. Uiteindelijk is het fonds verantwoordelijk voor de uitvoering van afspraken.

En dan ben ik er nog lang niet. Twee andere intensieve trajecten in dit eerste kwartaal waren het vervolgonderzoek naar de werking van visitatiecommissies en het thema-onderzoek naar het beleggingsbeleid, allebei van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder doet dat thema-onderzoek bij een groot aantal fondsen. Het kost erg veel voorbereidingstijd en energie van bestuursleden en Blue Sky Group. Ik hoop dan ook dat er ook eye-openers in zitten, en krijgen we door dit onderzoek interessant vergelijkingsmateriaal met andere fondsen. Dan biedt het ons ook meerwaarde, en een basis om onze kwaliteit verder te versterken.

Intussen ondervinden we de gevolgen van het opkoopprogramma van de ECB. Vorige week is het programma van 60 miljard euro per maand daadwerkelijk gestart en dat zagen we meteen terug in een verdere daling van de rente. Die was al historisch laag en is nu dus nóg lager. Dat voelen we pijnlijk in onze dekkingsgraad. Concreet betekent het helaas dat we ook voor 1 juli een nieuw herstelplan zullen indienen bij De Nederlandsche Bank. De andere kant van de medaille is dat de rendementen in dit eerste kwartaal hoog zijn. De aandelenindices tikken wereldwijd recordhoogtes aan.

Het gevoel dat je van zo’n opsomming overhoudt is dat we  momenteel wel erg worden geleefd door alles wat er moet gebeuren door de wijzigingen in wetgeving en regels. Gelukkig hebben we een heel goed en ervaren bestuur dat zich niet gek laat maken door de waan van de dag.

Eind deze maand hebben we een lunchafspraak met een delegatie van het bestuur en het nieuwe verantwoordingsorgaan. Ik kijk daar erg naar uit. Het is een club met ervaring en ook nieuw vers bloed en we hebben van twee kanten de intentie om naast ieders formele rol ook regelmatig een open, wat meer informele dialoog te hebben over de zaken die spelen. Die kennis, die ervaring en die frisse blik zijn meer dan welkom. Voor de actualiteit van vandaag, maar ook voor de kwesties die we in de nabije toekomst op ons bordje krijgen.

Het is zoals met de bolling van de aarde: hoe hoger je met elkaar komt, hoe verder je kunt kijken. En bovendien met een scherpe blik, dankzij die gebundelde kennis en ervaring. Hogerop dus.

Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever