Blog

Het blijft onzeker, dat staat vast

Door: Gerard Lagendaal
22 april 2014

Ik wil beginnen met mijn weblog, mijn deadline nadert. Maar over ‘dead’ gesproken: mijn provider laat me in de steek. Geen telefoon, televisie en internetverbinding. Je weet gelijk weer hoe afhankelijk je van techniek bent tegenwoordig. Maar als de eindeloze stroom mailberichten even stokt, heb ik in elk geval tijd om rustig na te denken.

De enige zekerheid die we als pensioenfonds lijken te hebben, is dat alles voortdurend verandert. Hoewel, verandering: een overheid die in tijden van nood begerig om zich heen kijkt of iemand anders niet wat geld ‘over’ heeft is eigenlijk van alle tijden. En in Den Haag heeft men zoals bekend enige geldzorgen. Dat is het gevolg van een vrij eenvoudig principe: als je jarenlang véél meer uitgeeft dan je ontvangt, dan bouw je in rap tempo torenhoge schulden op. En daarover moet je maand na maand rente betalen, waardoor de uitgaven nog verder stijgen.

Wie de afgelopen jaren wél goed op zijn winkel heeft gepast, zoals de meeste pensioenfondsen, krijgt daarvoor nu de onaangename rekening gepresenteerd. Omdat het zo goed klinkt, heeft men het gemakshalve over tot de rand gevulde pensioenpotten, waarmee we en passant ook best de haperende motor van de BV Nederland op gang zouden kunnen helpen. We hebben veel geld, dat zal niemand ontkennen, maar we hebben het ook heel hard nodig. Omdat we afspraken met mensen hebben gemaakt over hun inkomen na pensionering, zo lang als ze leven. Het zijn private middelen, het is uitgesteld loon. Maar er wordt nu direct gesneden in de pensioenopbouw. Minder opbouwen levert de schatkist direct heel veel geld op. Waarbij gemakshalve buiten beschouwing blijft dat de belastingen in de toekomst lager zullen uitvallen.

Intussen hebben we ook te maken met de hogere levensverwachting, waardoor een levenslang pensioen veel duurder wordt, en met een lage rente die onze verplichtingen nog verder opstuwt. Met alle onzekerheid voor de toekomst weten we daarom in elk geval één ding zeker: we zullen ook de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten, om op koers te blijven en gezonde rendementen te behalen. Zodat wij ons aan onze afspraken houden. Deskundigheid en een goed georganiseerde betrokkenheid van alle stakeholders zijn daarvoor van groot belang. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen die per 1 juli in werking treedt, biedt nieuwe kaders voor die governance van pensioenfondsen. Voor het bestuur en voor het nieuwe verantwoordingsorgaan, waarin enkele adviesrechten van de huidige deelnemersraad worden opgenomen. Dat kan bijdragen aan meer kwaliteit, transparantie en effectiviteit. Maar uiteindelijk zijn het toch de mensen die het met elkaar moeten doen. Op basis van deskundigheid en gezond verstand.

Goed nadenken kan dus geen kwaad. Maar daarbij word ik nu onderbroken: er is een kabelbreuk opgespoord en hersteld, ik ben weer verbonden met de wereld, ik hoor er weer helemaal bij. De mailberichten stromen binnen en ik ben net op tijd voor een geplande conference call. Ik hoop dat ik ook dan weer mijn bijdrage kan leveren.

 

Gerard Lagendaal
Oud vicevoorzitter pensioenfonds Stichting Algemeen pensioenfonds KLM