Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Herstelplan geactualiseerd

03-04-2018

Nieuws Herstelplan geactualiseerd

Algemeen Pensioenfonds KLM heeft vóór 1 april dit jaar een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?

De beleidsdekkingsgraad bij Algemeen Pensioenfonds KLM is lager dan de vereiste dekkingsgraad (lees hier meer over de dekkingsgraad). Dat betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. Bij een reservetekort moet een pensioenfonds een herstelplan indienen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar een herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan staat het beleid van Algemeen Pensioenfonds KLM voor de komende tien jaar. In die tien jaar moet de beleidsdekkingsgraad weer minimaal even hoog worden als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moet Algemeen Pensioenfonds KLM aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. De pensioenen kunnen ook verlaagd worden als de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt.

Wat betekent het herstelplan voor u?

Ontwikkelt de financiële situatie zich zoals we verwachten op basis van het herstelplan? Dan hoeft het pensioenfonds geen maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, onze Facebookpagina, Twitter, de maandelijkse NWSflits en het pensioenblad Focus

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website