Blog

Halverwege het jaar

Door: Hans de Roos
23 juli 2021
Hans de Roos
Vicevoorzitter namens deelnemers en pensioengerechtigden

Halverwege het jaar hebben we onze laatste bestuursvergadering voor de zomer gehad. Sinds lang weer met elkaar op kantoor. Geen handen schudden en geen 3 zoenen. De dag daarvoor hadden we afscheid genomen van Toine van der Stee, die 16 jaar directeur van Blue Sky Group is geweest. Dankzij de heropening van de horeca was het een afscheid in stijl. Dank Toine!

Halverwege het jaar is het goed om vooruit te blikken naar de pensioenfondsplannen voor de tweede helft van het jaar:
 

 • Nieuwe collega’s, omdat Paula Verhoef en Miriam Kartman het bestuur hebben verlaten.
 • Verdere vergroening van de beleggingen, want een fonds dat geen rekening houdt met klimaat-opwarming en de energietransitie kan van een koude kermis thuiskomen.
 • Communicatie over de nieuwe pensioenregeling, omdat we het belangrijk vinden dat u begrijpt wat daarvan de ins en outs zijn.
 • De start van het project “toekomstig landelijk pensioenstelsel”, want daar moeten alle pensioenfondsen in mee.
 • En een tevredenheidsonderzoek, want we houden onze vinger aan uw pols.
   

Halverwege het jaar is het ook goed om de balans op te maken van de eerste helft van het jaar:
 

 • Lang gewerkt aan de beoordeling van de nieuwe pensioenregeling, want zorgvuldigheid kost tijd.
 • Delen van ons beleggingsbeleid doorgelicht, omdat de financiële markten steeds veranderen.
 • Een alsmaar stijgende dekkingsgraad, want de aandelenbeurzen en de rente bleven klimmen.
 • Een nieuw herstelplan ingeleverd bij DNB, omdat onze geldbuffer toch nog steeds te laag is.
 • En teveel achter het computerscherm gezeten, want een andere manier van communiceren was er eigenlijk niet.
   

Halverwege het jaar is het goed om even de tijd te nemen om de blik wat meer naar buiten werpen, naar de invloeden die op ons afkomen:
 

 • De wet “toekomstig landelijk pensioenstelsel” is vertraagd omdat die ingewikkelder blijkt dan gedacht.
 • Aandeelhouders verheffen hun stem op jaarvergaderingen, want activisme is aan de orde van de dag.
 • Deelnemers bij pensioenfondsen stellen vragen over de beleggingen van hun pensioenfonds, want dat zint hen soms niet.
 • De inflatie en de rente kruipen wat omhoog, want de wet van vraag en aanbod is onverbiddelijk, ook als het om geld gaat.

   

Halverwege het jaar een mooi moment voor een vooruitblik, een achteruitblik en een blik naar buiten. Inmiddels zijn steeds meer collega’s even out-of-office. Zelf hebben we nog geen vakantieplannen. Al die landenkleuren, die tests, die quarantaines, we moeten het nog uitzoeken. ‘t Wordt daarom waarschijnlijk gewoon in Nederland blijven. Bij mooi weer zeker geen straf en bij nat weer denk ik altijd “anders was het hier niet zo groen”.

Hans de Roos
Vicevoorzitter