Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Nieuws Haalbaarheidstoets 2019: uitkomst goed

18-06-2019

Het Algemeen Pensioenfonds KLM heeft de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd
De haalbaarheidstoets is een wettelijk verplichte toets waarmee het pensioenfonds kijkt of het over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar naar gestreefd wordt en welke risico's daarbij spelen. De Pensioenwet schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden. Pensioenfondsen gebruiken voor de haalbaarheidstoets uniforme economische scenariosets die door De Nederlandsche Bank beschikbaar worden gesteld.

Het pensioenfonds is geslaagd voor de toets
Het verwachte pensioenresultaat is 97,3% en zit daarmee ruimschoots boven de ondergrens van 90% die met de sociale partners is vastgesteld. Ook de maximale afwijking van de verwachte ondergrens in een slechtweerscenario bleef met 28,5% ruimschoots binnen de vastgestelde maximale afwijking van 35%. 

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Voor uw pensioen betekent het niet direct iets. Het feit dat we op koers liggen voor de lange termijn zegt niets over de huidige financiële positie van het pensioenfonds en de kans op indexatie van uw pensioen. Daarover leest u bij de huidige financiële situatie en de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website