Nieuws

Gezocht: kandidaten voor het bestuur namens de pensioengerechtigden

2 mei 2023

Op 1 juli 2023 loopt de bestuurstermijn af van Marianne Meijer-Zaalberg, bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Zij stelt zich beschikbaar voor nog een termijn als bestuurslid. Ook andere pensioengerechtigde deelnemers kunnen zich kandidaat stellen.

Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Kandidaten voor deze vacature worden voorgedragen door de werknemersorganisaties en verenigingen van gepensioneerden. Pensioengerechtigden kunnen zich ook individueel kandidaat stellen. Als er meer dan één kandidaat is, vinden er verkiezingen plaats.

Waar u rekening mee moet houden als u zich kandidaat stelt

Het bestuurslidmaatschap betreft een zware functie waaraan hoge eisen worden gesteld. Zo moet u voldoen aan de profielschets en in staat zijn om vanaf de eerste dag als volwaardig bestuurslid te functioneren.

Als u zich kandidaat stelt, krijgt u een gesprek met afgevaardigden van het bestuur. Zij toetsen dan of u voldoet aan het profielschets, of u voldoende deskundigheid heeft en over welke competenties u beschikt. Het bestuur neemt een besluit of de kandidaat kan worden benoemd. Voordat een kandidaat bestuurslid wordt, zijn er twee vervolgstappen:

  1. De voorgenomen benoeming wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan een benoeming weigeren indien de raad van mening is dat de kandidaat niet voldoet aan de profielschets.
  2. Elk aankomend bestuurslid wordt bovendien streng getoetst door DNB.

Het bestuur streeft naar een diverse bestuurssamenstelling met een goede verhouding mannelijke en vrouwelijke bestuursleden en bestuursleden uit verschillende leeftijdscategorieën.
 

Wilt u zichzelf kandidaat stellen?

Stuur dan een brief met uw voordracht, rekening houdend met de profielschets, samen met uw CV vóór 16 mei naar bestuursbureau@klmalgemeenfonds.nl:
 

*Update 22 mei 2023. Er heeft zich géén andere kandidaat gemeld voor de functie in het bestuur. Het is dus niet nodig om verkiezingen te houden.  

Bijlage Grootte
238.25 kB