Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Fonds zet stappen in maatschappelijk verantwoord beleggen

31-10-2018

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM investeert in een goede toekomst van huidige en komende generaties en daarbij wordt naast financiële aspecten in toenemende mate ook rekening gehouden met milieu-, sociale en governance-aspecten. Het bestuur van het fonds is ervan overtuigd dat een pensioenfonds maatschappelijk verantwoord beleggen hand in hand kan laten gaan met een optimale balans tussen rendement en risico.

Global Compact en Principles for Responsible Investment
De principes van de Global Compact van de Verenigde Naties vormen een belangrijke leidraad voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De principes hebben betrekking op arbeids- en mensenrechten, zorg voor het milieu en het terugdringen van corruptie.
De Principles for Responsible Investment (PRI) zijn een richtlijn voor institutionele beleggers voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Het fonds ziet aansluiting bij de PRI als hoeksteen van het beleid en heeft de principes in 2014 ondertekend. De Global Compact gaat vooral over de inhoudelijke kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de PRI heeft vooral betrekking op de manier waarop beleggers hun kennis en invloed kunnen gebruiken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Actieve opstelling en vervolgstappen           
Het fonds stelt zich actief op: op dit moment betekent dat, dat het fonds aan vermogensbeheerders vraagt dat ook zij de PRI ondertekenen. Ook wordt op aandeelhoudersvergaderingen het stemrecht van het fonds uitgeoefend en wordt aansluiting gezocht bij rechtszaken tegen ondernemingen die in overtreding zijn en aandeelhouderswaarde vernietigen.

Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen betrokken bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn, zoals clustermunitie.
Daar komen nu als vervolgstappen de volgende uitsluitingen bij:

  • Ondernemingen die stelselmatig de Global Compact schenden
  • De tabaksindustrie
  • Geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders die de PRI niet ondertekend hebben.

IMVB convenant
Het bestuur van het fonds heeft verdere stappen inzake maatschappelijk verantwoord beleggen in voorbereiding en zal in november 2018 het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) voor pensioenfondsen ondertekenen.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website