Nieuws

Focus juli 2020

29 juni 2020

Twee keer per jaar krijgen deelnemers van 55 jaar en ouder het pensioenblad Focus per post thuis. U leest hoe collega's naar hun financiële toekomst kijken, hoe het pensioenfonds er financieel voorstaat en hoe de beleggingen het doen. Alle nummers zijn ook digitaal beschikbaar.

Focus juli 2020

In deze Focus leest u een interview met bestuursleden Carola Steenmeijer en Paula Verhoef. Aan het eind van 2019 hoopte het pensioenfonds in wat rustiger vaarwater terecht te komen. Het liep compleet anders, de coronacrisis sloeg onverbiddelijk toe. De bestuursleden leggen uit hoe je daar als fonds mee omgaat.

Ook leest u meer over de financiële situatie van het pensioenfonds en alle feiten en cijfers van 2019 staan overzichtelijk in een infographic. Daarnaast biedt deze Focus meer ruimte voor interviews en persoonlijke pensioenverhalen. Lees bijvoorbeeld hoe Wibo Wibowo zich voorbereidt op zijn pensioen en hoe Joop van der Voet terugblikt op zijn tijd bij KLM en nu geniet van zijn pensioen. Ook kunt u het interview met Herman Weber en Ferry van Leeuwen lezen. Zij zijn allebei Current Schedule Manager bij KLM, verantwoordelijk voor de dienstregeling in de veertien dagen voor vertrek. Ze vertellen over hun werk dat in deze hectische tijden helemaal anders is.

Bijlage Grootte
2.15 MB