Nieuws

Europees pensioenakkoord - IORP II

7 juli 2016

Eind juni is er in het Europees Parlement een akkoord bereikt over de IORP II. Hiermee zijn er binnen Europa nieuwe richtlijnen afgesproken voor pensioenfondsen. De richtlijnen uit Europa geven een aantal vereisten aan pensioenfondsen over bestuur en de manier waarop we omgaan met het pensioengeld. In Nederland is deze regelgeving al goed op orde maar in andere Europese landen nog niet. Dat wordt nu gelijkgetrokken.

Daarnaast zitten er ook een aantal verbeteringen in. In dit pensioenakkoord krijgt De Nederlandsche Bank het recht om de overgang van een pensioenfonds naar het buitenland te blokkeren. Ook krijgen deelnemers stemrecht bij een eventuele overgang naar het buitenland.

Belangrijk om te weten is dat Europa geen zeggenschap krijgt over onze pensioenen. Nederlandse pensioenfondsen blijven onder het toezicht vallen van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Er is geen sprake van overheveling van pensioengeld of pensioenrechten naar het buitenland of meer inspraak uit het buitenland op Nederlandse pensioenen.

De Pensioenfederatie is erg te spreken over de resultaten van de IORP II-onderhandelingen. De Pensioenfederatie behartigt de belangen van pensioenfondsen in Nederland, zo ook die van de KLM Pensioenfondsen. Op de website van de Pensioenfederatie leest u meer informatie hierover.