Blog

Drukke zomer

Door: Arend de Jong
8 september 2014

Het is behoorlijk onrustig in de wereld om ons heen. Weinig komkommertijd aan het pensioenfront dus, de mailbox bleef vollopen. Maar u hoort me niet klagen. Juist op die momenten doe je wat je moet doen.

Zo’n zomerse actie past in ons even zorgvuldige als doelgerichte beleggingsbeleid. Dat beleid werpt z’n vruchten af, want ons vermogen blijft sterk groeien we konden half augustus een mooie mijlpaal noteren: voor het eerst hebben we de grens van 7 miljard doorbroken. Dat is goed nieuws, al is het natuurlijk slechts een deel van het verhaal. De steeds lagere rente helpt ons immers niet in de dekkingsgraad.

Ik ben persoonlijk erg verheugd dat we aan het begin van de zomer eindelijk een doorbraak hebben weten te bereiken met de arbeidsvoorwaardelijke tafel om de VPL-regeling veilig te stellen. We zijn daar samen in de werkgroep bijna anderhalf jaar intensief mee bezig geweest. Dat kostte veel tijd, je voelt je soms een marathonloper die ook nog met een omleiding te maken krijgt. Maar het was de inspanning zeker waard. Een kwestie van vertrouwen houden, doorgaan waar anderen geneigd zijn te stoppen, blijven focussen op een oplossing en niet gaan doemdenken. Uiteindelijk krijg je dan iedereen mee en dan is de voldoening ook extra groot.

Het zorgen voor draagvlak: dat was ook een wezenlijke functie van de deelnemersraad in de oude vorm. Gelukkig is er de nodige kennis vanuit de deelnemersraad meegegaan naar het nieuwe verantwoordingsorgaan. En ik denk oprecht dat we de inbreng van de deelnemers ook in een andere, informelere vorm moeten blijven koesteren. De impact van beleid op specifieke groepen deelnemers moet steeds scherp op ons netvlies staan. Als bestuur overzien we wel veel, maar niet alles.

Maar goed, de zomer is voorbij en de agenda voor het najaar is alweer goed gevuld. Bijvoorbeeld met het ‘2015 proof’maken van de pensioenregeling. Ook daar krijgen we het druk mee. Maar het geeft mij persoonlijk veel voldoening, omdat we zo’n weg afleggen met een fijne groep mensen (bestuur, Blue Sky Group en anderen), met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden en vanuit een duidelijk deelnemersbelang.

Dat belang staat natuurlijk centraal bij alles wat we doen. De Nederlandsche Bank heeft me gevraagd op haar jaarlijkse pensioen seminar op 11 september een deel van een workshop te verzorgen over hoe wij als KLM fondsen de uitvoering van de pensioenregelingen uitbesteden. Vanuit het Grondfonds en Cabine waren we vorig jaar betrokken bij een themaonderzoek op dat gebied. Ze vragen je meestal niet voor zo’n workshop als ze een rommeltje hebben aangetroffen. Ik beschouw de uitnodiging dus als een compliment aan ons en aan Blue Sky Group. En als een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever