Blog

“Ben de weg kwijt”

Door: Gerard Lagendaal
8 juni 2015

Een gebeurtenis uit het verleden schoot me door het hoofd toen ik aan dit blog begon.

De herinnering dateert uit de tijd dat ik als navigator-cameraman vloog met kleine fotovliegtuigen, zowel in Nederland als elders op (of eigenlijk boven) de wereld. We waren op de terugweg van een fotovlucht naar onze thuisbasis vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam (tegenwoordig Rotterdam The Hague Airport), toen het weer snel verslechterde. Het lukte niet meer om met zichtnavigatie door te gaan (VFR) en de instrument navigatie (IFR) moest gebruikt worden om veilig terug te kunnen keren.

Er waren op dat moment ook andere vliegtuigjes in de lucht. Van een daarvan was de piloot zo totaal verrast door de plotselinge weersverslechtering dat hij de verkeersleiding via de radio lichtelijk in paniek bleef toeroepen: “Ik ben de weg kwijt, ik ben de weg kwijt!”. Gelukkig is een ervaren verkeersleider dan letterlijk van levensbelang. Het lukte hem dankzij zeer heldere instructies om het vliegtuig veilig binnen te praten.

U zult denken: wat heeft dat nou met pensioenen te maken? Nou, alles, naar mijn idee. Het lijkt wel of iedereen momenteel de weg kwijt is op pensioengebied. We hebben als fonds een reservetekort en tegelijk een vermogen dat hoger is dan ooit tevoren, rond de 8 miljard euro.

Een van de belangrijkste oorzaken is de extreem lage rente. Daar mogen we onder meer de Europese Centrale Bank (ECB)voor bedanken, die er alles aan doet om de rente in Europa laag te houden. Dit ter stimulering van de Europese economie. Daarnaast zijn er de verplichte hogere buffers in het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK) en niet in de laatste plaats de stijgende levensverwachting. Dat alles maakt dat de verplichtingen van ons fonds procentueel nog sterker stijgen dan de beleggingen. En daardoor hebben we nu een reservetekort.

Dat betekent dat er nu hard gewerkt wordt aan een herstelplan, dat uiterlijk 1 juli ingediend moet zijn bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hiervoor moet het actuariaat zeer veel berekeningen maken, om een goed beeld te krijgen van de fondsontwikkelingen onder uiteenlopende (economische) omstandigheden. Tevens moeten veel fondsdocumenten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

En dan zijn we er nog niet. We zijn bijvoorbeeld ook nog druk met het beleggingsonderzoek van de DNB. Ook heeft de visitatiecommissie haar werk voor de eerste keer onder de nieuwe wetgeving uitgevoerd; de bevindingen staan straks in het jaarverslag 2014. Het nieuwe verantwoordingsorgaan (VO) is vanaf 1 juli 2014 in functie en heeft voor de eerste keer zijn oordeel kunnen geven, over 2014.

Nog een belangrijk dossier: de nieuwe regels voor pensioencommunicatie worden op 1 juli van kracht. Ook nu al communiceert ons fonds intensief, we geven er hoge prioriteit aan en werken permanent aan verdere verbetering. Niettemin kan het zijn dat meer aanpassing noodzakelijk is. Kortom: het bestuur heeft de handen vol aan het “ goed en tijdig navigeren” in deze tijd, zodat alles op tijd en met de juiste kwaliteit opgeleverd kan worden.

Terug naar het begin van mijn blog.

Uiteraard doen we er alles aan om te zorgen voor een goed pensioen, u van de benodigde informatie te voorzien en te helpen als toch iets niet duidelijk is. Maar het is ook aan u. Ik daag u uit om zelf jaarlijks uw pensioensituatie onder de loep te nemen en niet alleen “blind te vliegen” op de verkeersleiding (het pensioenfonds). Dan houdt u het geheel onder controle en hoeft u niet te roepen: “Ik ben de weg kwijt!”

Gerard Lagendaal
Oud vicevoorzitter pensioenfonds Stichting Algemeen pensioenfonds KLM