Nieuws

Beleggingen in Chinese bedrijven

21 mei 2021

Follow the Money heeft op 20 mei een artikel gepubliceerd over beleggingen in Chinese bedrijven die zij in verband brengen met mensenrechtenschendingen in de provincie Xinjiang. Zij hebben ons pensioenfonds gevraagd of wij in deze bedrijven beleggen. 

Wanneer sluit het pensioenfonds bedrijven uit?

Het Algemeen Pensioenfonds KLM sluit bedrijven die in ernstige mate de UN Global Compact Principles schenden uit. De eerste twee principes betreffen mensenrechten. Voor de toets of bedrijven zich in ernstige mate schuldig maken aan het schenden van de principes hebben wij een gespecialiseerd researchbureau ingeschakeld die de duurzaamheid van bedrijven beoordeelt. Wanneer een bedrijf stelselmatig handelt op een wijze die in ernstige mate in strijd is met de UN Global Compact Principles wordt dat door het bureau op de zwarte lijst gezet en sluiten wij dat bedrijf vervolgens uit.

Wanneer sluit het pensioenfonds overheden uit?

Ons pensioenfonds sluit overheden en aan deze overheden gelieerde bedrijven waartegen de UN en/of de EU sancties heeft afgekondigd uit. Dit criterium is objectief, eenduidig en heeft een internationaal karakter.

Follow the Money stelt vragen over vijf Chinese bedrijven

Follow the Money heeft ons gevraagd of het pensioenfonds belegt in specifiek vijf Chinese bedrijven. Dat is het geval; zij staan niet op de zwarte lijst. De vraag van Follow the Money is voor ons wel aanleiding om navraag te doen bij de door ons ingeschakelde organisatie.