Blog

Basis versterkt

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
20 december 2018

Aan het eind van het jaar is het goed gebruik om terug te blikken. En dan stellen we vast dat 2018 voor ons pensioenfonds een jaar was met twee gezichten. Aan de ene kant was het financieel geen goed jaar. Maar tegelijkertijd hebben we in 2018 op verschillende manieren onze basis versterkt.

Eerst over de financiële gang van zaken. Het beleggingsresultaat viel dit jaar tegen. Na jaren waarin we boven de vijf procent uitkwamen, is het rendement dit jaar nagenoeg nihil. En helaas is de rente ook niet echt van zijn plaats gekomen, zodat onze verplichtingen nauwelijks zijn gedaald. Het één plus het ander betekent dat onze beleidsdekkingsgraad maar een beetje is gestegen. Niettemin: we staan er nog steeds goed voor. Dat blijkt allereerst uit de gedeeltelijke indexatie per 1 januari. Dat is goed nieuws.

Dan die sterkere basis. Belangrijk voor ons is dat we de opzet van ons bestuur hebben aangepast: we hebben Jeroen van der Put toegevoegd als externe expert en er komt nog een tweede. Op die manier versterken we onze noodzakelijke expertise; het wordt steeds moeilijker om die uit eigen gelederen te halen. Ook hebben we een aantal zaken rond ons beleggingsbeleid aangescherpt, waarmee we bovendien onze efficiëntie verhogen.

Een onderwerp willen we ook niet ongenoemd laten: de flinke stappen die we gezet hebben in duurzaam beleggen. In de praktijk betekent dit het uitsluiten van beleggingen in tabak en controversiële wapens, en ook in obligaties van landen die stelselmatig de VN principes voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie overtreden.

Bij alles wat uw pensioenfonds doet staat het natuurlijk uw belang als deelnemer centraal. Daarom waren we blij met de grote belangstelling voor verschillende bijeenkomsten die we in 2018 hebben gehouden. Voor mensen die vlak voor hun pensioen staan, maar ook voor de wat jongere groepen voor wie het pensioen verder weg is. Ook die toenemende betrokkenheid en dat verhoogde pensioenbewustzijn versterken onze basis.

Hans de Roos en Arend de Jong

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters