Nieuws

Automatische waardeoverdracht van klein pensioen

28 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 mogen pensioenfondsen kleine pensioenen tussen € 2,- tot € 484,09 bruto per jaar niet meer afkopen. Uw pensioenfonds heeft ervoor gekozen om mee te doen aan automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Dat betekent dat een klein pensioen automatisch mee gaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. Pensioenaanspraken van minder dan € 2 bruto per jaar komen te vervallen.