Blog

Als het niet erger wordt komt het goed

Door: Toine van der Stee
25 juli 2016

In mijn vorige blog ging het over de vraag of pensioenen zeker of onzeker zijn. Het antwoord was kort samengevat: iets er tussenin. Er zijn factoren die we niet in de hand hebben, zoals de lage kapitaalmarktrente en de stijgende levensverwachting. Op het beleggingsresultaat van het fonds hebben we wel enige invloed, maar daarover moeten we bescheiden zijn. De hoogte van de pensioenpremies hebben we zelf in de hand, maar daar zitten natuurlijk we grenzen aan. Je kunt moeilijk je hele inkomen aan pensioenpremies besteden.

In het afgelopen kwartaal is de financiële positie van uw pensioenfonds er niet beter op geworden. Voornamelijk als gevolg van verdere ingrepen van de Europese Centrale Bank en mede daardoor de verdere daling van de rente. En uiteraard heeft het bestuur zich andermaal beraden op de nieuwe situatie. Kort gezegd, als de huidige omstandigheden blijven als ze zijn, dan komt er de komende tijd zwaar weer.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 had uw fonds voor elke euro die in de toekomst aan pensioen moet worden betaald ook ruwweg een euro in kas. Als dat gedurende de komende vijf jaar zo blijft, moeten er na die periode extra maatregelen worden genomen. Dan kan het in het ergste geval zijn dat het bestuur de hoogte van de pensioenen moet aanpassen. Zo’n maatregel kan dan wel over een periode van ten hoogste tien jaar worden gespreid.

Als het nog erger wordt dan vandaag, komt er een kritische grens in zicht. Bij de huidige cijfers is dat als we voor elke euro pensioen nog maar 94 cent in kas hebben. Daaronder kan het fonds niet meer automatisch op eigen kracht herstellen. Dan zal er volgens de huidige afspraken een beroep op KLM worden gedaan voor extra herstelpremies. Deze herstelpremies worden zodanig vastgesteld dat het fonds over tien jaar weer voldoende reserves heeft. Als die herstelpremies er komen, hebben we dus even tijd. Als die er om welke reden dan ook niet zouden komen, moeten er extra maatregelen komen, zoals hiervoor genoemd.

Gaan we dat allemaal lijdzaam afwachten? Nee, natuurlijk niet. We hebben het al vaker gehad over de beleggingen van het fonds en de beleggingsresultaten. Wij moeten doen alsof we in de komende jaren niet meer rendement behalen dan ongeveer 1 á 2%. In de realiteit is dat tot nu toe meer. Gemiddeld was het rendement over de laatste tien jaar ruim 5% per jaar. Als we het in de komende periode beter doen dan 2% per jaar, gaan we weer de goede kant op.

Conclusie van dit alles: De situatie is ernstig. Er is nog de nodige tijd, maar als de omstandigheden niet verbeteren, valt aan vervelende ingrepen niet te ontsnappen. Die kunnen we ook weer over een lange periode spreiden, maar vervelend blijft het. Gelukkig staat daar tegenover dat als de omstandigheden niet verder verslechteren, we er in de komende jaren weer bovenop komen. Daar gaan we ons best voor doen.

Toine van der Stee
directeur Algemeen Pensioenfonds KLM