Blog

Aftuigen

Door: Gerard Lagendaal
13 januari 2015

Op de dag dat ik aan deze blog begon, was het 6 januari, Driekoningen. Traditioneel is dat de dag om de kerstboom af te tuigen. En tradities moet je koesteren, vind ik. Dat aftuigen doen wij thuis heel voorzichtig en met het nodige beleid: we willen de kerstspullen de volgende keer opnieuw gebruiken en een deel komt ook nog uit ouderlijke huizen. Extra voorzichtig dus!

Mag ik het bovenstaande eens vergelijken met ons pensioenstelsel? Ook die kerstboom is na de jaarwisseling afgetuigd. Er is wel veel veranderd en de boom is er een flink stuk kaler van geworden. We hebben een nieuw belastingregime gekregen; het Witteveenkader is aangepast. Dat zorgt vanaf 2015 voor een lagere pensioenopbouw (1,895%), er is geen belastingvrije opbouw meer van een pensioen boven de ton en de pensioeningangsdatum gaat geleidelijk naar 67 jaar. Arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben tijdelijke afspraken gemaakt over de pensioenregeling 2015 in het kader van deze wetswijzigingen. Alle betrokkenen worden hierover in januari geïnformeerd.

Ook nieuw is het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK), dat pal voor het kerstreces groen licht kreeg van de Eerste Kamer. Het nFTK stelt veel hogere financiële eisen aan pensioenfondsen, die onder meer hogere buffers moeten aanhouden. Bovendien wordt door een aantal aanvullende maatregelen voorkomen dat de pensioenpot te snel leegloopt. De verlaging van de rekenrente is door de Eerste Kamer uitgesteld tot ‘Europa’ heeft bepaald met welke rekenrente verzekeringsmaatschappijen mogen rekenen.

Het zijn al met al ingrijpende maatregelen, die volgen op een jaar 2014 dat voor de pensioensector ook al behoorlijk woelig was. De enorme beweeglijkheid op de financiële markten vroeg veel stuurmanskunst van onze beleggers. Uiteindelijk konden we het jaar afsluiten met een behoorlijke beleggingswinst en dat is uiteraard een goed vertrekpunt voor 2015. De basis die we nu hebben geeft een behoorlijke mate van zekerheid voor de (nominale) pensioenuitkeringen. Maar we moeten het niet mooier maken dan het is: er zal de komende jaren weinig ruimte overblijven voor indexatie. Dat betekent helaas toch een feitelijke geleidelijke verlaging van de pensioenopbouw, dan wel pensioen. Niet alle opgeborgen kerstspullen passen meer in de boom.

In dit nieuwe jaar zullen we, net als bij het aftuigen van de kerstboom en het opbergen van de kerstspullen, voorzichtig en met beleid te werk gaan. Dat is nodig om alle veranderingen verantwoord te kunnen doorvoeren. Dat vraagt uiteraard ook veel van de uitvoeringsorganisatie. Die zal scherp letten op de uitvoerbaarheid, alle mogelijke scenario’s doorrekenen, en toetsen of alles voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Dat stelt het bestuur in staat de juiste keuzes te maken in de huidige onzekere tijden. Als bestuur doen we er natuurlijk ook in 2015 alles aan om de gevolgen voor onze deelnemers te beperken.

Want uiteraard gaat het om de juiste keuzes voor u als deelnemer. Ons vizier is gericht op een robuuste, toekomstbestendige pensioenregeling. De afgetuigde kerstboom is daarvoor de basis. We hebben hem met kluit gekocht en steeds zorgzaam water gegeven, dus we kunnen hem met vertrouwen weer in de grond zetten. En we gaan zorgen dat hij het daar goed blijft doen.

Ik wens u en de uwen een mooi, inspirerend en bovenal gezond 2015 toe!

Gerard Lagendaal
Oud vicevoorzitter pensioenfonds Stichting Algemeen pensioenfonds KLM