Blog

2015 vloog voorbij…

Door: Arend de Jong
16 december 2015

Het jaar loopt al weer op zijn eind. Als ik dit schrijf zit ik op kantoor in Parijs. Op de begane grond van het kantoor is een kerstmarkt. Naast allerlei spullen uit Afrika worden hier ook meer typisch Franse delicatessen verkocht. Foie gras in glazen potjes bijvoorbeeld. Parijs is zo dichtbij, maar de cultuurverschillen zijn altijd voelbaar. Ik zie dat nog niet gebeuren op het KLM-hoofdkantoor.

De situatie in Parijs na de aanslagen lijkt weer een beetje genormaliseerd, maar heeft op onze bedrijfstak een stevige negatieve impact. De eerder gepubliceerde vervoerscijfers geven dit aan: het negatieve effect op de inkomsten in de tweede helft van november is zo’n € 50 mln. Nog maar kort tot vrijdag 18 december. Daarna is het op de kantoren tot 4 januari wel zo’n beetje gedaan. In de commercie en operatie van KLM is dat gelukkig niet het geval. Ik hoop dat we veel mensen naar hun kerstbestemming mogen vliegen.

Bij het pensioenfonds wordt ook afgeteld. Rondom de feestdagen gaan de financiële markten vaak ‘op slot’, waardoor er dan niet veel handel meer gedreven wordt. Toch zullen de laatste werkdagen van december sterk bepalend zijn voor ons rendement over 2015. De alsmaar fluctuerende (lage) rente leidt tot een continue wisselwerking van rendement en dekkingsgraad. In het eerste kwartaal is de rente flink gedaald, wat veel druk gaf op de dekkingsgraad. Aan de andere kant hadden we toen een heel hoog rendement, doordat de obligaties snel meer waard werden. In de kwartalen daarnagebeurde het omgekeerde. Tot en met november is het rendement over 2015 circa 3,2%. Dat staat in schril contrast met de 14,0% over heel 2014. Hoe dan ook, dit is altijd nog een stuk meer dan de gemiddelde spaarder in deze tijden zelf kan realiseren.

We hebben als bestuur een erg druk jaar achter de rug. Naast drie momenten waarop aanpassingen vanwege de nieuwe pensioenwet moesten plaatsvinden (januari, juli, oktober), vond er veelvuldig afstemming met het arbeidsvoorwaardelijk overleg plaats over nieuwe afspraken. Ook heeft De Nederlandsche Bank ons bezig gehouden met sector brede themaonderzoeken. De rode draad van die onderzoeken: meer toezicht en regelgeving, plus daarmee gepaard gaande compliance. Maar eerlijk is eerlijk: we leren vaak van zulke onderzoeken, waardoor de kwaliteit van onze bedrijfsvoering stijgt. Naast de formele (documentatie) kant van de zaak doen we daar graag ons voordeel mee.

Vanaf januari 2016 tellen we ook in het bestuur af: we gaan terug van twaalf naar tien bestuurders. Daarnaast wijzigen de commissies qua samenstelling. In een volgende Focus lichten we dat uiteraard toe. Naast het vele werk is het ook nog altijd erg leuk om met het bestuursteam dingen voor elkaar te krijgen. De goede samenwerking kenmerkt ons denk ik sterk. We hebben nauwelijks werkgevers- en werknemersstandpunten en -issues. Het bestuur werkt samen, met het oog op de belangen van de grondmedewerkers en gepensioneerden. 

Namens het hele bestuur: fijne feestdagen en een veilige en gezonde start van 2016!

Arend

Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever