Blog

1 april 1999: gelukkig geen grap

Door: Arend de Jong
14 april 2014

Kort geleden mocht ik aanwezig zijn bij de viering van het vijftienjarig bestaan van Blue Sky Group. De officiële oprichtingsdatum is 1 april 1999. Deze datum is gelukkig geen grap! Het was een uitstekend idee: de verzelfstandiging van het KLM pensioenfondskantoor (AMS/WY,voor de fijnproevers). Een warme uitbesteding, de drie KLM-fondsen werden ieder voor een derde aandeelhouder. Als vicevoorzitters vervullen wij de aandeelhoudersrol.

Zeker met de kennis van nu kun je vaststellen dat de oprichting een prima idee was, want Blue Sky Group heeft, om de metafoor nog maar even voort te zetten, een hoge vlucht genomen. Daar plukken we in het huidige roerige pensioenklimaat de vruchten van. Want aan boeiende ontwikkelingen geen gebrek. We staan aan de vooravond van een Haagse bevalling over een nieuwe pensioenwet en nieuw financieel toetsingskader. Als alles tijdig door Staten Generaal is moeten we dit per 1 januari 2015 invoeren. Het is een recept waar we als fondsen de hogedrukpan voor uit de kast moeten halen, al ligt het initiatief eerst bij KLM en bonden: die moeten nieuwe afspraken maken tegen de achtergrond van gewijzigde (lagere) opbouw en wetgeving. Als je houdt van complexe klussen en projecten, dan is het nog leuk ook.

Ondertussen gaat tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door. Het eerste kwartaal van 2014 zit er al weer op. De dekkingsgraden zijn over de hele linie licht gestegen ten opzichte van de stand van eind december. En het fondsrendement over het eerste kwartaal is 3,0%. Dus ik zou zeggen: so far so good. Ik ga binnenkort dan ook vol vertrouwen naar Parijs om aan leden van de Raad van Commissarissen  van Air France KLM onze KLM-pensioencijfers toe te lichten. Dat voelt elke keer, hoewel ik er voor naar de lichtstad moet, als een thuiswedstrijd. Een commissaris zei laatst: ‘De Nederlandse pensioenfondsen behoren tot de beste van de wereld en binnen Nederland staan de KLM-fondsen aan de top.’ Leuk om te horen natuurlijk, maar de uitdaging voor ons is natuurlijk om het zo te houden.

We moeten dus vooruit kijken en vooruit denken. En dat doen we. Begin april hebben we voorafgaand aan de bestuursvergadering met de Vliegers bijvoorbeeld een workshop gehouden om te kijken of het ontwikkelde model en gedachtegoed van Cabine inzake risicomanagement ook bruikbaar is voor Vliegend. Dan is het wel weer een voordeel als je in alle drie de besturen zit, je hebt zo’n onderwerp dan al eerder gezien en dat maakt de voorbereiding heel efficiënt.

Dat we het goed doen hebben we mede te danken aan de professionele ondersteuning en uitvoering door Blue Sky Group.  De organisatie heeft voor ons een ideale omvang, niet te groot en niet te klein met een uitstekende kwaliteit. Ik mocht zelf bij de jubileumbijeenkomst ook het woord voeren en heb stilgestaan bij het succes van het model dat we destijds in 1999 is gekozen. Er waren zo’n 150 genodigden op de receptie, onder wie ook oprichters van het eerste uur. Het was bijvoorbeeld leuk om ‘good old’ Rob Matzinger weer te ontmoeten, de founding father van Blue Sky Group. Ik ben hem dankbaar en heb respect voor de visie die hij vijftien jaar geleden toonde!

Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever