Welke pensioenregeling hoort bij mij?

In principe bouwt iedere deelnemer pensioen op onder het reglement 2006. Dit is het pensioen in de basispensioenregeling. De informatie op onze website is op dit reglement gebaseerd. Er zijn uitzonderingen:

  • U hebt op 1 januari 2006 gekozen voor 5 jaar pensioenopbouw op eindloonbasis én vervolgens was u op 1 januari 2011 arbeidsongeschikt. Dan is het Reglement 2006 Eindloon op u van toepassing.

  • U werkt voor KLM Health Services. Dan valt u onder het pensioenreglement van KLM Health Services.

NB: er zijn destijds twee varianten geweest in Reglement 2006. Deelnemers die op 1 januari 2006 gekozen hebben voor de eindloonregeling bouwen vanaf 1 januari 2011 pensioen op in de middelloonregeling. Reglement 2006 (Middelloon) is vanaf dat moment van toepassing.

Op de pagina Pensioenreglement vindt u downloads van alle geldende pensioenreglementen.

KLM Health Services (KHS)

De KHS-regeling (KLM Health Services) heeft een eigen pensioenreglement en Pensioen 1-2-3.

Bouwt u pensioen op in de KHS-regeling en hebt u vragen? Dan kun u terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. De afdeling Pensioenservice is uiteraard ook bereikbaar als u valt onder een van de andere pensioenregelingen van het Algemeen Pensioenfonds KLM.

Netto pensioenregeling

Ligt uw salaris boven de € 103.317,- (2017)? Dan kunt u ook pensioen opbouwen in de nettoregeling. Lees deze pagina voor meer informatie.