Waardeoverdracht

U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de pensioenregeling van KLM. Dat heet waardeoverdracht. Of waardeoverdracht voor u gunstig is, hangt van een aantal factoren af, waaronder de pensioenregeling van uw vorige werkgever, het gehanteerde pensioensysteem en de wijze van indexering.

Als u het prettig vindt om van één pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen, kan dit een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. Naast de pensioenaanspraken van uw laatste werkgever kunt u ook aanspraken van eerdere werkgevers aan ons overdragen. U vraagt een waardeoverdracht aan via dit waardeoverdrachtformulier.

Als u een partner heeft, moet hij of zij ook akkoord gaan met de waardeoverdracht.

Let op

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan kan het zijn dat uw oude pensioenuitvoerder er automatisch voor zorgt dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kunt u navragen bij uw oude pensioenuitvoerder. 

NB

Een pensioenfonds mag alleen meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad boven de 100% is. Klik hier voor de actuele dekkingsgraden.

Zo vraagt u waardeoverdracht aan:

  • U vult het waardeoverdrachtformulier in. Dit doet u nadat u in dienst bent gekomen bij KLM.
  • U stuurt het formulier naar het pensioenfonds.
  • U krijgt van het pensioenfonds een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het formulier.
  • Het pensioenfonds zoekt contact met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaat na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd.
  • Van uw vorige pensioenuitvoerder(s) ontvangt het pensioenfonds een opgave van de hoogte van uw pensioenaanspraken in de vorm van een contante waarde.
  • Het pensioenfonds berekent hoeveel pensioen u voor deze waarde in de KLM-pensioenregeling kunt inkopen. De uitkomst van deze berekening ontvangt u schriftelijk in een offerte.
  • U bepaalt of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug.
  • Het pensioenfonds handelt de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.
  • U krijgt bericht wanneer de waardeoverdracht van uw pensioen heeft plaatsgevonden.