Voorbeeld omrekenen pensioen naar pensioenleeftijd

Hoe werkt het omrekenen van pensioen naar uw pensioenleeftijd?

Hieronder ziet u een voorbeeld:

Piet gaat met pensioen als hij de AOW-leeftijd bereikt. Zijn AOW-leeftijd is 66 jaar. Piet heeft pensioen opgebouwd in vier verschillende regelingen, met elk een andere pensioenleeftijd. Zijn ‘pensioenpotjes’ zien er als volgt uit:

Pensioenpotje 1: 

Ouderdomspensioen

 
Normpensioenleeftijd: 63 jaar (OP63)  
Opgebouwd: € 12.000 bruto per jaar vanaf 63 jaar

 

Pensioenpotje 2: 

Ouderdomspensioen

 
Normpensioenleeftijd: 65 jaar (OP65)  
Opgebouwd: € 7.200 bruto per jaar vanaf 65 jaar

 

Pensioenpotje 3: 

Ouderdomspensioen

 
Normpensioenleeftijd: 67 jaar (OP67)  
Opgebouwd: € 3.300 bruto per jaar vanaf 67 jaar

 

Pensioenpotje 4: 

Ouderdomspensioen

 
Normpensioenleeftijd: 68 jaar (OP68)  
Opgebouwd: € 500 bruto per jaar vanaf 68 jaar
 

 

Alle pensioenaanspraken worden omgerekend naar de door Piet gekozen pensioenleeftijd van 66 jaar.

  • Sommige aanspraken gaan later in dan de normleeftijd. Deze aanspraken worden daardoor hoger, want er is een kortere uitkeerperiode.
  • Sommige aanspraken gaan eerder in dan de normleeftijd. Deze aanspraken worden lager, want er is een langere uitkeerperiode.

De pensioenaanspraken van Piet worden omgerekend met de omrekenfactoren naar een pensioenleeftijd van 66 jaar. Na omrekening zijn de pensioenaanspraken als volgt:

  Het was Het wordt  
OP63 € 12.000 € 13.697 bruto per jaar
OP65 € 7.200 € 7.530 bruto per jaar
OP67 € 3.300 € 3.153 bruto per jaar
OP68 € 500 € 456 bruto per jaar
Totaal   € 24.836 bruto per jaar vanaf 66 jaar

Bij bovenstaande berekening is gebruik gemaakt van de omrekenfactoren die vanaf 1 juli 2018 gelden. 

 

Hieronder ziet u de berekening met de omrekenfactoren die gelden tot 1 juli 2018.

  Het was Het wordt  
OP63 € 12.000 € 13.700 bruto per jaar
OP65 € 7.200 € 7.532 bruto per jaar
OP67 € 3.300 € 3.153 bruto per jaar
OP68 € 500 € 456 bruto per jaar
Totaal   € 24.841 bruto per jaar vanaf 66 jaar