Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord
Print deze pagina

Indexatie, oftewel verhoging, van uw pensioenaanspraken gebeurt in principe altijd per 1 januari. Het bestuur besluit of er wordt geïndexeerd, maar moet daarbij rekening houden met de beleidsdekkingsgraad en het vermogen van het pensioenfonds. 

Beleidsdekkingsgraad Indexatie
Lager dan 110% Geen indexatie toegestaan
Tussen 110% en 122,8%* Gedeeltelijke indexatie mogelijk
Boven 122,8%* Volledige indexatie mogelijk

*Deze stand (2019) is afhankelijk van onder andere de marktrente en kan jaarlijks wijzigen. 

Toekomstbestendig indexeren

Boven de grens van 110% kijkt het bestuur of er genoeg vermogen is om de indexatie naar verwachting ook in de toekomst te kunnen verlenen. Dit wordt toekomstbestendig indexeren genoemd. De grens waarboven volledige indexatie mogelijk is ligt rond de 122,8% (2019). Bij het indexatiebesluit gaat het bestuur uit van een evenwichtige behartiging van alle bij het pensioenfonds betrokken belangen (werkgever, werknemers en pensioengerechtigden).

De komende jaren wordt er waarschijnlijk niet (volledig) geïndexeerd.

Hoogte van de indexatie

Hoeveel de pensioenaanspraken maximaal kunnen worden verhoogd, hangt af van de maatstaf.  De maatstaf verschilt voor actieve deelnemers en voor gepensioneerden en gewezen deelnemers.

  • Voor actieve deelnemers geldt de algemene loonronde bij KLM grondpersoneel als maatstaf.
  • Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers geldt de afgeleide prijsindex als maatstaf. De afgeleide prijsindex is het prijsindexcijfer over de periode van 12 maanden eindigend op 31 oktober van het voorafgaande jaar.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website