Pensioen

Welkom bij Algemeen Pensioenfonds KLM

U bouwt pensioen bij ons op in de netto pensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever KLM. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze netto pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel onder MijnKLMPensioen.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op klmgrondfonds.nl/beleggingsbeleid. 

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw netto pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

 

Let op: dit het Pensioen 1-2-3 van de netto pensioenregeling. Er is ook een Pensioen 1-2-3 beschikbaar voor de basispensioenregeling en voor KLM Health Services.

 

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Gaat u met pensioen en bouwt u pensioen op in de netto pensioenregeling? Dan ontvangt u extra, netto ouderdomspensioen als u 68 jaar wordt. 

Netto ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM neemt u deel in de netto pensioenregeling van Algemeen Pensioenfonds KLM en bouwt u extra, netto ouderdomspensioen op over uw salaris boven € 107.593,- (2019). Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zo lang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. Op de pensioenplanner via klmgrondfonds.nl ziet u een tool waarmee u een indicatie kunt krijgen. Ook staat er een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze netto pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een beschikbare premieregeling. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

Uw ouderdomspensioen uit de nettoregeling gaat tegelijk in als het ouderdomspensioen uit de basisregeling. Uw ouderdomspensioen gaat uiterlijk op 68 jaar of uw eerdere AOW-datum in. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 55e. 

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner netto nabestaandenpensioen en krijgen uw kinderen netto wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij KLM werkt.

Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Zolang u bij KLM werkt en u en uw partner niet hebben aangegeven hiervan af te zien, is er voor uw partner een nabestaandenpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen geregeld over het deel van uw salaris boven € 107.593,- (2019). Bij overlijden tijdens uw dienstverband bij KLM keert het pensioenfonds aan uw partner een netto nabestaandenpensioen uit, zolang uw partner leeft. Uw kinderen ontvangen een netto wezenpensioen. Deze pensioenen vormen een aanvulling op het nabestaanden- en wezenpensioen uit de basispensioenregeling. U kunt alleen uw partner en kinderen aanwijzen als nabestaanden.

Het netto wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot uw kind 18 wordt. Schoolgaande of studerende kinderen ontvangen het netto wezenpensioen uiterlijk tot de leeftijd van 27 jaar.
Let op: het netto nabestaanden- en wezenpensioen zijn niet meer verzekerd als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan bij KLM, tenzij u bij uitdiensttreding een of beide pensioenen hebt ingekocht.

Hoeveel uw partner krijgt en uw kinderen krijgen bij uw overlijden kunt u zien via MijnKLMPensioen en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In laag 3 van Pensioen 1-2-3 leest u welke elementen de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen bepalen.

De premie voor het nabestaanden- en wezenpensioen gaat van uw premie-inleg af.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een nabestaandenpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dit nabestaandenpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Op MijnKLMPensioen ziet u een tool waarmee u een indicatie kunt krijgen. 
Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U hebt immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op svb.nl.
 

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees dan de uigebreide informatie op de website of bekijk het netto pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze netto pensioenregeling u biedt? Lees dan de uigebreide informatie op de website of bekijk het netto pensioenreglement.

Laag 3: fondsdocumenten

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling niet?

Hebt u bij uitdiensttreding of pensionering geen nabestaanden- of wezenpensioen ingekocht? Dan krijgen uw partner en kinderen geen netto nabestaandenpensioen of wezenpensioen als u overlijdt na uitdiensttreding of pensionering.

Nabestaanden- en wezenpensioen

In deze netto pensioenregeling is alleen nabestaandenpensioen en wezenpensioen verzekerd zolang u bij KLM werkt en deelnemer bent bij Algemeen Pensioenfonds KLM. Dit betekent dat er geen nabestaandenpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen is vanaf het moment dat u uit dienst gaat bij KLM. Als u een partner en kinderen hebt en u gaat uit dienst bij KLM, dan is het belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

Ook is het mogelijk van een deel van uw opgebouwde netto pensioenkapitaal nabestaanden- en/of wezenpensioen in te kopen bij een verzekeraar. Dat betekent dan wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. De keuze welke pensioenen u inkoopt kunt u maken als u uit dienst gaat bij KLM of met pensioen gaat.

Laag 3: fondsdocumenten

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling. 

Het kan zijn dat u een uitkering van de overheid krijgt. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. Dit hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U leest meer hierover op uwv.nl

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe bouwt u pensioen op in de netto pensioenregeling?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM tot uw salaris van € 107.593,- (2019). U bouwt daarboven pensioen op in de netto pensioenregeling, waarover dit pensioen 1-2-3 gaat.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
U bouwt in vijftig jaar AOW op. U bouwt overigens alleen AOW op als u in Nederland woont/werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vindt u op svb.nl.

B. Pensioen via uw werkgever
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl

C. Pensioen dat u zelf regelt
Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud.

Laag 3: fondsdocumenten

Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een netto pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een netto ouderdomspensioen, plus eventueel een nabestaanden- en/of wezenpensioen in. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Beschikbare premie

Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms-, nabestaanden- en/of wezenpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Life cycle beleggen

Naarmate uw pensioendatum nadert, kunt u steeds minder risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens life cycle.

Laag 3: fondsdocumenten

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen en – als u een partner hebt – voor de overlijdensrisicodekking. Uw bijdrage vindt u terug op uw loonstrook.

Premieverdeling

U betaalt de premie voor de netto pensioenregeling zelf. KLM houdt de premie maandelijks in op uw netto salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw pensioengevend loon boven de € 107.593,- (2019) en uw leeftijd. De premie is - als u een partner hebt - inclusief een premie voor de overlijdensdekking en wordt verhoogd met een opslag voor uitvoeringskosten ter hoogte van € 180,- per jaar (2018).  

Lees meer over premie in de nettoregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke keuzes hebt u zelf in de netto pensioenregeling?

Verandert u van werkgever? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever als die ook een netto pensioenregeling heeft.

Waardeoverdracht

Als u uit dienst gaat bij KLM, kunt u niet blijven deelnemen aan de netto pensioenregeling. Verandert u van baan en wilt u uw netto pensioen meenemen, dan kan dit alleen als de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever ook een netto regeling uitvoert.
Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoeringskosten betalen. U koopt vervolgens met het kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.

Laag 3: fondsdocumenten

Op uw pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een maandelijkse netto uitkering aan bij een verzekeraar. U kiest dan voor een vaste of een variabele pensioenuitkering. U kunt zelf kiezen bij welke verzekeraar u deze uitkering aankoopt en of u alleen ouderdomspensioen, of ook nabestaanden- en/of wezenpensioen aankoopt.

Pensioenuitkering kopen

Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen bij een verzekeraar naar keuze. Dat is verplicht volgens de wet. Een pensioenuitkering is een uitkering die u ontvangt zolang u leeft.
Hoe uw pensioenuitkering eruitziet, bepaalt u ook zelf. U ontvangt voor uzelf een netto ouderdomspensioen. U kunt er ook voor kiezen een deel van uw pensioenkapitaal te gebruiken voor een nabestaandenpensioen. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. 

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Eerder stoppen

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit heeft financiële gevolgen. Zo stopt uw pensioenopbouw eerder en wordt uw ouderdomspensioen lager. U moet er ook rekening mee houden dat uw AOW op een latere datum ingaat dan uw pensioen. Kijk op svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe zeker is uw pensioen in de netto pensioenregeling?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum hebt u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie (uw bijdrage), de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren op het moment van de aankoop van uw pensioen.

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum hebt u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen. Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn:

  • de rente;
  • de levensverwachting van mensen;
  • vergoeding voor kosten die ze maken.

Op MijnKLMPensioen ziet u een tool waarmee u een indicatie krijgt van de uiteindelijke hoogte van uw pensioen. Ook staat er een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u jaarlijks ontvangt.

Indexatie van het nabestaandenpensioen

Als het netto nabestaanden- en wezenpensioen is ingegaan wordt het in principe aangepast aan de prijsontwikkeling. Dit kan alleen als de financiële middelen van het fonds dit toestaan. Het bestuur beoordeelt jaarlijks (aan de hand van de beleidsdekkingsgraad) of en met hoeveel deze pensioenen kunnen worden aangepast aan de prijsontwikkeling.  Lees hier meer informatie over indexatie.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke kosten maken wij bij de netto pensioenregeling?

Voor de uitvoering van de netto pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten en de kosten voor het beheer van uw pensioenkapitaal (beleggingskosten) brengen wij in mindering op uw maandelijkse premie.

Onze kosten

Voor het beheer van uw beleggingen rekent het pensioenfonds kosten. Deze uitvoeringskosten bedragen € 180,- per jaar. Daarnaast betaalt u kosten voor het beheer van uw pensioenkapitaal (beleggingskosten) aan ons. De kosten worden in mindering gebracht op uw maandelijkse premie. Bij Wat kost mijn pensioen? en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Laag 3: fondsdocumenten

Wanneer moet u in actie komen bij de netto pensioenregeling?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde netto pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en uw nieuwe werkgever voert ook een netto regeling uit, kunt u ervoor kiezen om uw netto pensioen mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere netto pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben.

Wilt of kunt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoeringskosten betalen. U koopt vervolgens met het kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dat het nabestaandenpensioen daar niet voldoende geregeld is? Dan kunt u vanuit de netto pensioenregeling bij uitdiensttreding of pensionering naast uw ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen inkopen bij een verzekeraar.

Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een nabestaandenpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hiervoor wel in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover leest u bij Trouwen of samenwonen

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het netto pensioenkapitaal dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde.
Let op: wilt u dat uw ex-partner zelf het deel van uw netto pensioenkapitaal ontvangt? Dan moet u of uw ex-partner het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken. Dit doet u door het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ met - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds. Bent u langer dan twee jaar geleden gescheiden? Zorg er dan voor dat u beiden het formulier ondertekent. 

Woont u ongehuwd samen en wilt u de verdeling van het netto pensioenkapitaal onderling regelen? Dan moeten u en uw ex-partner daar zelf afspraken over maken. Bovenstaande geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. 

Laag 3: fondsdocumenten

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland gelden er mogelijk andere belastingregels. Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u werkloos wordt.

Werkloos

Als u werkloos wordt, stopt uw netto pensioenopbouw. U behoudt het opgebouwde netto pensioenkapitaal. Het pensioenfonds blijft dit kapitaal tot de pensioendatum voor u beleggen. De kosten voor de uitvoering van de netto pensioenregeling worden in mindering gebracht op uw kapitaal. Bij beëindiging van uw deelname kunt u een deel van het opgebouwde netto pensioenkapitaal gebruiken voor de inkoop van een netto nabestaandenpensioen bij een verzekeraar.

Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw netto pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

Laag 3: fondsdocumenten

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.

Als u vragen hebt

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenservice op 020 426 62 10. U kunt ook mailen met pensioenservice@klmgrondfonds.nl.  

Laag 3: fondsdocumenten