Pensioen

Welkom bij Algemeen Pensioenfonds KLM

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever KLM Health Services (KHS). Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op klmgrondfonds.nl/beleggingsbeleid. 

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

 

 

Let op: u bekijkt hier het Pensioen 1-2-3 van de pensioenregeling van KLM Health Services (KHS).

Wat krijgt u in de pensioenregeling van KLM Health Services?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt, of op uw AOW-leeftijd als dit eerder is dan 68 jaar.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM Health Services neemt u deel in de KHS-regeling die is ondergebracht bij het Algemeen Pensioenfonds KLM en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt, of eerder als u eerder uw AOW-leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw AOW-leeftijd vóór 68 jaar ligt, gaat uw ouderdomspensioen uiterlijk op uw AOW-leeftijd in.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Algemeen Pensioenfonds KLM is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt uiterlijk vanaf uw 68e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot maximaal € 107.593,- (2019) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,895% aan ouderdomspensioen op.
 
Rekenvoorbeeld
Stel: u werkt fulltime en verdient € 35.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 20.000,-. U bouwt in dat jaar 1,895% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 379 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.
Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen als u overlijdt wanneer u nog bij KLM Health Services werkt, tenzij u en uw partner gezamenlijk hebben aangegeven dit niet (langer) te willen verzekeren.

Nabestaandenpensioen

Zolang u bij KLM Health Services werkt en daardoor deelneemt bij Algemeen Pensioenfonds KLM, is er voor uw partner standaard een vrijwillig nabestaandenpensioen verzekerd. Dit is het geval als u:
 • getrouwd bent,
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
 • of een door KHS erkend samenlevingsverband hebt.
Het vrijwillig nabestaandenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij KLM Health Services en zolang uw partner in leven is. U leest hierover meer in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3. De hoogte van het pensioen voor uw partner bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.
 
Let op: er is geen nabestaandenpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij KLM Health Services, behalve als u ervoor heeft gekozen om bij uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen.
 
U kunt wél op uw pensioendatum, of wanneer u KLM Health Services eerder verlaat, een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een nabestaandenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner krijgt dan een pensioen uitbetaald van Algemeen Pensioenfonds KLM als u overlijdt nadat u met pensioen of uit dienst bent gegaan.
 
Wettelijke ANW-regeling
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) svb.nl.

 

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen mogelijk wezenpensioen.

Wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook wezenpensioen op. Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Bent u na 1 januari 2016 deelnemer geworden in onze pensioenregeling? Dan is het wezenpensioen 14% van het bereikbare ouderdomspensioen.

Was u in dienst voor 1 januari 2016? Tot deze datum was de hoogte van het wezenpensioen 20% van het ouderdomspensioen. De totale hoogte van uw wezenpensioen is dan 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen tot 1 januari 2016, plus 14% van het bereikbare ouderdomspensioen vanaf 1 januari 2016.

Elk kind ontvangt wezenpensioen tot hij of zij uiterlijk 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 23 jaar is.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl

Laag 3: fondsdocumenten
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.
Laag 3: fondsdocumenten
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement of vraag het bij ons op.

Laag 3: fondsdocumenten

Wat krijgt u in de pensioenregeling van KLM Health Services niet?

U bouwt geen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen op over uw salaris boven € 107.593,- (2019). Werkt u niet meer bij KLM Health Services en overlijdt u? Dan ontvangt uw partner niet standaard een nabestaandenpensioen van ons. U moet daarvoor na uw uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Als u na uw uitdiensttreding een nieuwe partner hebt, dan komt deze nieuwe partner niet in aanmerking voor het nabestaandenpensioen. Het opgebouwde wezenpensioen is niet bedoeld voor een kind dat geboren is nadat u uit dienst was bij KHS.

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen nabestaandenpensioen

In deze pensioenregeling is alleen nabestaandenpensioen verzekerd zolang u bij KLM Health Services werkt, deelnemer bent bij Algemeen Pensioenfonds KLM en de vrijwillige verzekering voor het nabestaandenpensioen niet hebt opgezegd. Dit betekent dat er geen nabestaandenpensioen voor uw partner is vanaf het moment dat u uit dienst gaat bij KLM Health Services.

Als u een partner hebt en u gaat uit dienst bij KLM Health Services, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen voor die situatie. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Ook is het mogelijk om een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten naar een nabestaandenpensioen. Dat betekent dan wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. De keuze om ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen kunt u maken als u uit dienst gaat bij KLM Health Services of bij pensionering. Kijk ook hieronder bij ‘Welke keuzes hebt u zelf?’.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe bouwt u pensioen op bij KLM Health Services?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM Health Services. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via de netto pensioenregeling, een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Algemeen Pensioenfonds KLM. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. U vindt er ook gegevens over het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM Health Services. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. 

 

Laag 3: fondsdocumenten

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot  € 107.593,- (fulltime, 2019). Over € 14.776,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. Over dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, bouwt u geen pensioen op, omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 107.593,- min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,895% aan pensioen op. Werkt u parttime? Dan wordt uw pensioenopbouw naar rato berekend. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot € 107.593,- (2019). Over € 14.776,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. Over dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, bouwt u geen pensioen op, omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 107.593,- min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,895% aan pensioen op.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 107.593,- (2019) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,895% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld
Stel, u werkt fulltime en verdient in een bepaald jaar € 35.000,-. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 20.000,-. U bouwt in dat jaar 1,895% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 379 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Laag 3: fondsdocumenten

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2018 is de totale premie 16,2% van het jaarsalaris. U betaalt 4,5% van de pensioengrondslag (het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt). 

Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan Algemeen Pensioenfonds KLM. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Als u deelneemt aan het Facultatief Partnerpensioen betaalt u daarvoor 1,3% van dezelfde grondslag.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke keuzes hebt u zelf bij KLM Health Services?

Verandert u van werkgever? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Algemeen Pensioenfonds KLM checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum of als u uit dienst gaat bij KLM.

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder KLM Health Services verlaat, is er geen nabestaandenpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt. U kunt dan een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u er eenmaal voor hebt gekozen om ouderdomspensioen uit te ruilen kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u bij uitdiensttreding niet hebt gekozen voor uitruil, kunt u dit op uw pensioendatum alsnog doen. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. U kunt voor een berekening bellen met de afdeling Pensioenservice.

Laag 3: fondsdocumenten
Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

Gaat u eerder met pensioen dan uw AOW-datum? Dan kunt u op de vervroegde pensioendatum de keuze maken om tot uw AOW-datum een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf uw AOW-datum is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

U kunt ook de keuze maken om eerst een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf uw AOW-datum hebt u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Laag 3: fondsdocumenten

U kunt een vrijwillige verzekering afsluiten, waarmee u extra nabestaandenpensioen verzekert. Hiermee krijgt uw partner een inkomen als u komt te overlijden.

Vrijwillige verzekering voor uw partner afsluiten

U kunt ervoor kiezen uw partner te verzekeren voor het vrijwillig nabestaandenpensioen. Hiermee verzekert u nabestaandenpensioen voor uw partner, gebaseerd op uw maximaal bereikbare ouderdomspensioen. Met deze verzekering krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden tijdens dienstverband. U betaalt hiervoor een extra premie. De verzekering staat standaard aan als uw partner bij het pensioenfonds bekend is. U kunt u en uw partner ook afmelden. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. Kijk in het pensioenreglement voor meer info.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u eerder met pensioen of wilt u deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

(Gedeeltelijk) eerder stoppen

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe zeker is uw pensioen bij KLM Health Services?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Bekijk voor meer informatie onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Algemeen Pensioenfonds KLM ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Algemeen Pensioenfonds KLM rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Algemeen Pensioenfonds KLM vindt u bij Risicomanagement en in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Deze is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. 

Kijk voor meer informatie op de website bij financiële situatie van het pensioenfonds.

Laag 3: fondsdocumenten

Wij proberen uw pensioen zolang u deelnemer bent elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen van het grondpersoneel bij KLM (voor actieve deelnemers) of van de prijzen (gepensioneerden en gewezen deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. 

  Indexatie Stijging van de lonen Stijging van de prijzen*
1 januari 2019         0,80% 1,50% 1,71%
1 januari 2018 0,35% 1,00% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,00% 0,32%

*Prijsindexcijfers conform CBS.

Welvaartsvast en waardevast pensioen

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Algemeen Pensioenfonds KLM uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren, zolang u in dienst van KLM Health Services bent. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen van het grondpersoneel bij KLM. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Algemeen Pensioenfonds KLM de pensioenen van actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Stijging van de lonen Stijging van de prijzen*
1 januari 2019 0,80% 1,50% 1,71%
1 januari 2018 0,35% 1,00% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,00% 0,32%
1 januari 2016 0,00% 0,00% 0,65%
1 januari 2015 0,00% 0,00% 0,98%
1 januari 2014 0,00% 0,00% 2,51%
1 januari 2013 0,00% 0,00% 2,45%
1 januari 2012 1,50% 3,03% 2,34%
1 januari 2011 en eerder n.v.t.** 1,40% 0,00%

*CBS prijsindexcijfer berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens.
**De KHS-regeling is sinds 1 januari 2011 onderdeel van Algemeen Pensioenfonds KLM.

Waardevast pensioen

De stijging van uw pensioen op basis van de loonstijging van KLM geldt alleen zolang u in dienst bent bij KLM Health Services. Als u niet meer in dienst bent van KLM Health Services probeert het Algemeen Pensioenfonds KLM uw pensioen te indexeren aan de hand van de prijsstijging. Dit heet een waardevast pensioen.

De afgelopen jaren heeft Algemeen Pensioenfonds KLM de pensioenen van pensioengerechtigden en slapers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Geambieerde prijsindex* Stijging van de prijzen**
1 januari 2019 0,91% 1,70% 1,71%
1 januari 2018 0,45% 1,30% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,40% 0,32%
1 januari 2016 0,00% 0,40% 0,65%
1 januari 2015 0,40% 0,70% 0,98%
1 januari 2014 0,50% 0,90% 2,51%
1 januari 2013 1,00% 2,00% 2,45%
1 januari 2012 1,20% 2,30% 2,34%
1 januari 2011 1,40% 1,40% 1,27%
1 januari 2010 0,40% 0,40% 1,19%
1 januari 2009 2,50% 2,50% 2,49%

*CBS prijsindexcijfer berekend op de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex).
**CBS prijsindexcijfer berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens.

Kijk voor meer informatie op de website bij indexeren en korten en de verwachting voor de toekomst.

 

Laag 3: fondsdocumenten

 

Omdat we een tekort hebben geldt voor ons een herstelplan. We nemen – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen/prijzen mee.
 • De premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Algemeen Pensioenfonds KLM ondanks alle maatregelen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

Daarvoor is er een zogenoemd herstelplan opgesteld. Uit het herstelplan volgt hoe uiterlijk binnen 10 jaar de vereiste dekkingsgraad bereikt wordt. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de loon- of prijsstijging gedurende deze periode. Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Kijk voor meer informatie op de website bij indexatie en korten en de verwachting voor de toekomst.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke kosten maken wij bij de pensioenregeling van KLM Health Services?

Algemeen Pensioenfonds KLM maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Onze kosten

Algemeen Pensioenfonds KLM maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Laag 3: fondsdocumenten

Wanneer moet u in actie komen bij KLM Health Services?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Algemeen Pensioenfonds KLM checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald

Laag 3: fondsdocumenten

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op nabestaandenpensioen. Vindt u dat het nabestaandenpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. U moet een kopie van dat contract aan KLM Health Services opsturen. Meer informatie hierover leest u in het pensioenreglement.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken. Stuur daarvoor het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ met - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds. Bent u langer dan twee jaar geleden gescheiden? Zorg er dan voor dat u beiden het formulier ondertekent. 

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten onderling afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen.

Gevolgen voor het nabestaandenpensioen
Uw ex-partner heeft geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen, tenzij u uit elkaar gaat nadat u uit dienst bent gegaan bij KLM Health Services en bij uw uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen hebt omgezet in nabestaandenpensioen.

Laag 3: fondsdocumenten

Bij deeltijd werken of verlof.

Bij deeltijd werken of verlof

Als u (tijdelijk) in deeltijd werkt of verlof opneemt, bouwt u minder of geen pensioen op. Wilt u uw pensioenopbouw zelf aanvullen? Denk dan aan een verzekering of spaarproduct. Het aanvullen van uw pensioenopbouw is niet mogelijk binnen de pensioenregeling van KLM Health Services.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op svb.nl

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u Algemeen Pensioenfonds KLM daarover informeren.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u werkloos wordt.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Laag 3: fondsdocumenten

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.

Als u vragen hebt

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenservice, te bereiken op 020 426 62 10. U kunt ook mailen met pensioenservice@klmgrondfonds.nl. Bij Contact ziet u alle contactgegevens bij elkaar.

Laag 3: fondsdocumenten