Over klmgrondfonds

De leiding van het pensioenfonds is in handen van het bestuur, waarin werkgever, werknemers en pensioengerechtigden paritair zijn vertegenwoordigd. Het bestuur legt onder andere via het jaarverslag verantwoording af aan de stakeholders. Daarnaast is er ook een verantwoordingsorgaan.

Het pensioenfonds streeft naar openheid over zijn beleid en resultaten. Besluiten en resultaten van het pensioenfonds worden o.a. gepubliceerd op de website en in het magazine Focus.

Blue Sky Group en het pensioenfonds

De uitvoering van de taken van het fonds is uitbesteed aan Blue Sky Group. Deze uitvoeringsorganisatie handelt op basis van mandaten en dienstverleningsovereenkomsten. Deze dienstverleningsovereenkomsten komen tot stand in een gezamenlijk periodiek overleg van de besturen van de KLM-pensioenfondsen en Blue Sky Group.

Het bestuur heeft de directeur en een lid van het managementteam van de uitvoeringsorganisatie benoemd tot titulair directeur en secretaris van het fonds. De drie KLM pensioenfondsen (Algemeen, Vliegend en Cabine) zijn elk voor een derde deel aandeelhouder van Blue Sky Group.

Financiële positie van uw fonds

Informatie over de financiële positie van het pensioenfonds vindt u hier. Daarnaast laat de maandelijkse dekkingsgraad de verhouding zien tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.