Klimaat & schone energie: hoe wij hiermee omgaan

Klimaat en duurzame energieoplossingen staan hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in ons verantwoord beleggenbeleid is Klimaat & schone energie een uitgelicht duurzaamheidsthema. Twee van de vijf Sustainable Developments Goals (SDG’s) die wij hebben geselecteerd gaan over klimaat en schone energie: SDG 13 (klimaatactie) en SDG 7 ( betaalbare en duurzame energie).

Niet alleen omdat we een schonere planeet willen doorgeven aan toekomstige generaties. Maar ook omdat klimaatverandering en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (energietransitie), impact kan hebben op het toekomstige fondsrendement. Omgekeerd kan het pensioenfonds via haar beleggingen ook een risico vormen voor het milieu als wij daar niet bewust mee omgaan.

Wat doen wij om het milieu én ons fonds te beschermen tegen risico’s?

Wij onderzoeken op dit moment hoe we klimaatrisico’s en maatschappelijk risico's voor het pensioenfonds verder in kaart kunnen brengen en verkleinen. We werken er naartoe om onze belangen in bedrijven met een verhoogd risico vanwege de energietransitie, zoveel mogelijk te verkleinen.

Onze activiteiten

De volgende activiteiten* voeren we al uit:

Groen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Wij gebruiken ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld het bestuursmodel van een bedrijf, of om de rechten van werknemers te verbeteren. Maar ook om de rapportage van bedrijven op het gebied van milieumaatregelen en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen te verbeteren. In onze stemrapportages leest u elk kwartaal onder ‘stemgedrag per onderwerp’ hoe wij gestemd hebben op de verschillende milieu-gerelateerde voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen.

Afspraken maken met bedrijven over verduurzaming

Wij voeren via een speciaal daarvoor aangestelde dialoogmanager gesprekken met bedrijven die minder goed scoren op het gebied van verantwoord beleggen en klimaat. Met deze bedrijven spreken wij af dat ze binnen een bepaalde tijd verbetering moeten laten zien.

Afspraken met externe vermogensbeheerder

Om er zeker van te zijn dat al onze beleggingen voldoen aan onze duurzaamheidstandaarden moeten onze externe vermogensbeheerders zich committeren aan ons verantwoord beleggenbeleid. Onderdeel daarvan is dus ook het rekening houden met klimaatrisico’s bij het selecteren van beleggingen.

Geen zaken doen met bedrijven die de Global Compact schenden

Bedrijven die de United Nations Global Compact principes schenden, sluiten we uit. Het gaat om schendingen op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, milieu en corruptie. Met het uitsluiten van deze bedrijven verkleinen wij klimaatrisico’s voor het pensioenfonds.

* Betrokkenheidsactiviteiten zoals stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, of in gesprek gaan met bedrijven voeren wij niet uit m.b.t. tot alle luchtvaartondernemingen binnen de gehele luchtvaartsector.

Veelgestelde vragen

 • Wij beschouwen het verbeteren van de rendement/risicoverhouding voor de langere termijn als belangrijkste criterium bij het nemen van beslissingen op het gebied van verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen mag bij gelijkblijvend risico niet ten koste gaan van rendement.

  Rendement behalen is een cruciale maar geen absolute randvoorwaarde. Wij vinden rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen niet acceptabel.

  Daarnaast hechten wij in dit kader ook belang aan impact maken, reputatie en tevredenheid van de deelnemers.

  • UN Global Compact
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
  • ICGN Global Governance Principles
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OESO-richtlijnen
  • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
  • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk
 • Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

  • UNPRI
  • IVMB-convenant

  Lees daar hier meer over.