Onze duurzaamheidsthema's

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij belangrijk

Deze thema’s zijn gekozen op basis van de criteria die wij stellen voor verantwoord beleggen en vastgelegd in ons Verantwoord beleggenbeleid. Wij streven naar een zo concreet mogelijke invulling van deze thema’s in ons verantwoord beleggenbeleid en eveneens in ons stembeleid

 

klimaat en schone energie
waardig werk
Industrialisatie

Wij volgen leidende principes en initiatieven zoals de UN Global Compact principes, Principles for Responsible Investment (PRI) en de Nederlandse Stewardship Code. Ook gebruiken wij de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) om risico’s op gebied van ESG (environmental, social, governance) te signaleren en kansen te benutten.

Uit de zeventien SDG's hebben wij de volgende thema's gekozen die wij extra belangrijk vinden in ons verantwoord beleggenbeleid:

windmill

Klimaat en duurzame energieoplossingen staan hoog op de maatschappelijke agenda. Lees hier hoe wij hiermee omgaan.

Hoe verder?

Momenteel kijken wij naar hoe wij verantwoord beleggen en onze duurzaamheidsthema's kunnen integreren in onze beleggingsportefeuilles en hoe wij verdere invulling kunnen geven aan ons verantwoord beleggenbeleid

Veelgestelde vragen

Het Algemeen Pensioenfonds KLM hanteert een beleggingsbeleid dat aansluit bij de doelstelling van het pensioenfonds, namelijk het verzekeren van ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen voor het grondpersoneel van KLM. Het pensioenfonds vindt een leefbare wereld evenzeer belangrijk. Het pensioenfonds vult dit in door bij te dragen aan verantwoorde lange termijn waardecreatie. Dit betekent dat maatschappelijk verantwoord beleggen in belangrijke mate moet zijn geïntegreerd in beleggingsprocessen en beleggingsbeslissingen.

De MVB-visie van het fonds komt terug op verschillende plekken in de investment beliefs:

 • 3. Risico-rendementsverhoudingen verbeteren door het toepassen van MVB-criteria in het beleggingsproces.
 • 4. Het pensioenfonds heeft invloed op de maatschappij en milieu en vindt dat zij de verantwoordelijkheid draagt om bij te dragen aan een duurzame, leefbare wereld.
 • 11. Het vertrouwen van belanghebbenden vormt de “license to operate” van het pensioenfonds, daarmee zijn inzicht in de portefeuille, de beslissingen, deelnemersvoorkeuren, de kosten en de resultaten cruciaal.
 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk

Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI
 • IMVB-convenant

Lees daar hier meer over.