Feiten en cijfers

 

Deelnemers                                                                             

2016 2015 2014 2013 2012

Aantal actieve deelnemers

13.799 14.308 14.654 14.629 14.833

Aantal gewezen deelnemers (premievrije deelnemers)   

8.223 8.103 8.161 8.302 8.368
Aantal pensioengerechtigden 10.109 9.912 9.782 9.777 9.804
Totaal  32.131 32.323 32.597 32.708 33.005
Premies en uitkeringen (bedragen in EUR miljoenen)    
bedragen in miljoenen
2016 2015 2014 2013     2012  
Premies exclusief extra premie en premiekorting 147,2 151,5 151,4 169,6 170,8
Extra premie - - 12,4 - 33,8
Premiekorting - - - - -6,7
Premies inclusief extra premie en premiekorting 147,2 151,5 163,8 169,6 197,9
Pensioenuitkeringen 149,6 143,2 143,9 146,5 146,3   
Vermogen (bedragen in EUR miljoenen)                             2016 2015 2014 2013 2012
Stichtingskapitaal en reserves 641,7 620,8 974,3 1.184,5 912,1
Voorziening pensioenverplichtingen 7.441,8 6.770,6 6.361,7 5.234,0 5.358,5

 

  2016

2015 

2014 2013 2012
Dekkingsgraad 108,6% 109,2% 115,3% 122,3% 116,5%

 

Indexering 2016

2015 

2014

2013      2012    
Pensioenrechten actieve deelnemers 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ingegane pensioenen en premievrije pensioenrechten 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 1,0%

 

Beleggingen
bedragen in miljoenen                                                        
2016

2015 

2014 2013 2012
Vastgoed 797,5 770,7 788,7 494,3 503,2
Aandelen 3.395,6 2.612,5 2.911,2 2.629,6 2.461,7
Vastrentende waarden 3.924,6 3.905,1 3.667,5 2.992,8 2.860,0
Overig -44,4 86,9 -60,6 267,2 398,1
 Totaal 8.073,3 7.374,5 7.306,8 6.383,9 6223,0
           
Totaalrendement 9,5% 0,9% 14,0% 2,0% 14,8%
Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement 8,1% 7,1% 9,0% 9,7% 4,3%
Tienjaarsgemiddeld totaalrendement 5,1% 5,2% 6,6% 6,4% 7,7%