Feiten en cijfers

 

Deelnemers                                                                             

2017 2016 2015 2014 2013

Aantal actieve deelnemers

13.719 13.799 14.308 14.654 14.629

Aantal gewezen deelnemers (premievrije deelnemers)   

8.257 8.223 8.103 8.161 8.302
Aantal pensioengerechtigden 10.301 10.109 9.912 9.782 9.777
Totaal  32.277 32.131 32.323 32.597 32.708
Premies en uitkeringen (bedragen in EUR miljoenen)    
bedragen in miljoenen
2017 2016 2015 2014 2013    
Premies exclusief extra premie en premiekorting 145,4 147,2 151,5 151,4 169,6
Extra premie - - - 12,4 -
Premiekorting - - - - -
Premies inclusief extra premie en premiekorting 145,4 147,2 151,5 163,8 169,6
Pensioenuitkeringen 155,9 149,6 143,2 143,9 146,5
Vermogen (bedragen in EUR miljoenen)                             2017 2016 2015 2014 2013
Stichtingskapitaal en reserves 1.294,0 641,7 620,8 974,3 1.184,5
Voorziening pensioenverplichtingen 7.397,3 7.441,8 6.770,6 6.361,7 5.358,5

 

  2017 2016

2015 

2014 2013
Dekkingsgraad 117,5% 108,6% 109,2% 115,3% 122,3%

 

Indexering 2017 2016

2015 

2014

2013     
Pensioenrechten actieve deelnemers 0,35% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ingegane pensioenen en premievrije pensioenrechten 0,45% 0,0% 0,0% 0,4% 0,5%

 

Beleggingen
bedragen in miljoenen                                                        
2017 2016

2015 

2014 2013
Vastgoed 838,7 797,5 770,7 788,7 494,3
Aandelen 3.433,6 3.395,6 2.612,5 2.911,2 2.629,6
Vastrentende waarden 4.087,6 3.924,6 3.905,1 3.667,5 2.992,8
Overig 325,1 -44,4 86,9 -60,6 267,2
 Totaal 8.685,0 8.073,3 7.374,5 7.306,8 6.383,9
           
Totaalrendement 7,8% 9,5% 0,9% 14,0% 2,0%
Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement 6,7% 8,1% 7,1% 9,0% 9,7%
Tienjaarsgemiddeld totaalrendement 5,5% 5,1% 5,2% 6,6% 6,4%