ESG: beleidsprincipes en visie

De visie van het pensioenfonds op ESG is vertaald naar vijf beleidsprincipes.

1. Economische benadering

Het fonds kiest een economische benadering van het thema. Het behoud van een solide dekkingsgraad staat voorop en maatschappelijke factoren die daarop van invloed kunnen zijn worden meegewogen.ESG-overwegingen zijn steeds vaker integraal onderdeel van de risicoanalyse van de beleggingen, met als doel om negatieve financiële gevolgen door veronachtzaming van deze maatschappelijke aspecten te voorkomen. Vanuit deze invalshoek ziet het fonds de diverse elementen van ESG als een early warning system.

2. Heldere fatsoensnormen

Daarnaast vormen de principes van de Global Compact van de Verenigde Naties de leidraad voor het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze grondbeginselen richten zich op vier hoofdthema’s: mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Zij vinden hun oorsprong in onder andere de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling (1992). De principes bieden een algemeen normenkader voor ondernemingen en beleggers en het fonds onderschrijft deze met overtuiging. Sinds de lancering in 2000 hebben bijna 10.000 ondernemingen de UN Global Compact ondertekend. KLM is destijds nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van een Nederlands chapter.

De Principles for Responsible Investment (PRI) wordt mede ondersteund door de Global Compact en zijn een richtlijn voor institutionele beleggers om maatschappelijk verantwoord beleggen op te nemen in hun besluitvorming. Het fonds ziet aansluiting bij de PRI als hoeksteen van het beleid en heeft de principes in 2014 ondertekend.

3. Flexibiliteit in beleggingskeuzes

Het fonds behoudt graag zoveel mogelijk vrijheid in het beleggingsbeleid. Echter aan bepaalde beleggingen wil het fonds hoe dan ook geen geld verdienen, het gaat om bedrijven en landen die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan mens en milieu. Deze beleggingen sluit het fonds uit. En natuurlijk houden we ons ook aan de wettelijke uitsluitingen. Door de beste beleggingen te selecteren en het risicobeheer te versterken via de opname van ESG-factoren in de analyse, streven wij naar een efficiënte allocatie van kapitaal. 

4. Actieve opstelling

Door te beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed financiert het fonds direct of indirect ondernemingen en overheden. Met een actieve houding als belegger kan het fonds met name op het bestuur van ondernemingen invloed uitoefenen. Het gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen, het gericht aansturen van externe vermogensbeheerders en het voeren van class actions zijn effectieve instrumenten om duurzaamheid en winstgevendheid te combineren.

5. Praktische insteek

Het fonds beoogt het beleid zo praktisch mogelijk vorm te geven en onderneemt daartoe concrete acties die hieronder nader worden beschreven. Wij streven er bijvoorbeeld naar dat meer dan de helft  van de panden in onze Nederlandse vastgoedportefeuille een energiekeurmerk van A, B of C heeft (huidige stand: ruim 70%). Daarnaast werken wij bij voorkeur samen met andere institutionele beleggers om de impact van ons ESG beleid te vergroten. 

Zie ook het beleidsdocument ESG