AOW-dossier

Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Deze uitkering kunt u zien als een basisinkomen. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hebt u in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-gerechtigde leeftijd een periode in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. De hoogte van deze uitkering hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland hebt gewoond of gewerkt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow.

Als u voor KLM in het buitenland hebt gewoond en gewerkt is het mogelijk dat u hierdoor een lagere AOW ontvangt. In dat geval krijgt u van het pensioenfonds een AOW-vergoeding. Op de pensioendatum worden inkomsten uit buitenlandse sociale verzekeringen, die verband houden met uitzending door de KLM naar het buitenland, in mindering gebracht op de AOW-vergoeding.

Verhoging AOW-leeftijd

We ontvangen veel vragen over de verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen daarvan voor uw pensioen. In dit dossier leest u meer over wat u op dit moment kunt verwachten. 

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Hieronder ziet u hoe de verhoging van de AOW-leeftijd er vanaf 1 januari 2017 uitziet.  

Bent u geboren:

U krijgt AOW in:

Versnelde verhoging

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2017

65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2018

66 jaar

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei1954

2020

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67 jaar

na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955

2022

67 jaar + 3 maanden

Bent u op of na 1 oktober 1955 geboren? Uw exacte AOW-leeftijd is nog onbekend. Deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd wordt vijf jaar voordat die verhoging ingaat aangekondigd. Wilt u weten wat uw verwachte AOW-leeftijd is, raadpleeg dan de AOW-tool.

AOW-gat

Ontstaat er door de verhoging van de AOW-leeftijd een periode waarin u wel pensioen ontvangt, maar nog geen AOW? Lees daar hieronder meer over.

Meer informatie?

Een half jaar voordat u AOW gaat ontvangen, krijgt u bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW. Hebt u vragen over de AOW? Bezoek dan de website van de SVB voor meer informatie http://www.svb.nl. Hebt u vragen over de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor uw pensioen? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met het pensioenfonds. Wij helpen u graag.